2. Konferencia Slovak Smart City Cluster 2018

Dovoľte, aby sme Vás pozvali na trinásty ročník konferencie Metro ON Line, ktorá sa koná v dňoch 11. – 15.6.2018. Prvé dva dni programu sú venované 2. ročníku KONFERENCIE SSCC (11.- 12.6.), kde Vás čakajú nové výzvy, interaktívne prednášky, možnosti nadviazať dlhodobé priateľské vzťahy v oblastiach Smart City. SSCC zároveň zhodnotí výsledky prvého roka svojho pôsobenia a v spo- lupráci s klastrami v rámci krajín V4 podpíše spoločné memorandum o vzájomnej spolupráci. Program bude venovaný skúsenostiam slovenských a niektorých zahraničných…...
Read More

GP VW CEE Korean Suppliers’ Day 2018

Člen SSCC spoločnosť KOTRA - Commercial Section Embassy of the Republic of Korea usporiadal dňa 12. apríla 2018 v Bratislave obchodné podujatie za účasti nákupného oddelenia VW CEE, SSCC, SARIO a zástupcov 20 kórejských automotive dodávateľov v CEE regióne s názvom ‘GP VW CEE Korean Suppliers’ Day 2018’. Slovak Smart City Cluster na tomto podujatí prezentoval člen predstavenstva Richard Pieger....
Read More

Pracovné stretnutie k téme Smart Cities v Brne

V Brne sa 26. februára 2018 uskutočnilo česko-slovenské pracovné stretnutie k téme Smart Cities s cieľom vzájomnej výmeny doterajších skúseností a prípravy spoločných projektov. Na pozvanie Ministerstva pro místní rozvoj ČR, zastúpeného Mgr. Janou Korytářovou v spolupráci s Czech Smart City Cluster a Slovak Smart City Cluster sa dňa 26. 02. 2018 v areáli Vily Stiassni v Brne uskutočnilo spoločné Slovensko - České stretnutie k aktuálnej problematike „Smart Cities“. Stretnutia sa zo Slovenska zúčastnili zástupcovia Ministerstva hospodárstva, Ministerstva životného prostredia,…...
Read More

Workshop “Využitie Smart technológií v urbánnych územiach” 30.1.2018 v Poprade

30. 1. 2018  SSCC zorganizoval  v Poprade workshop  “Využitie Smart technológií v urbánnych územiach”.  Spoluorganizátormi odborného podujatia boli British Embassy v Bratislave a Mesto Poprad. Workshop s témou využitia smart technológií pre mestá a regióny v Poprade sa tešil veľkému záujmu. Do diskusie sa zapojili odborníci na túto tému, ako napríklad B. Smith z mesta Bristol, M. Gannon z Cardiffu, I. Wzoš , viceprimátor mesta Poprad a J. Tait - CEO Open Data Menchester a ďalší. Viac ako 90 účastníkov…...
Read More