Partner SSCC, Slovenská sporiteľňa spolu s INDEX aj tento rok ocení inšpiratívne a spoločensky zodpovedné firmy a samosprávy za aktivity, ktoré prispievajú k bohatšiemu a modernejšiemu Slovensku v rámci 3. ročníka FÉLIX Business Award.

Ocenenie sa udeľuje v kategóriách Excelentný biznis príbeh, Výnimočný rodinný biznis, Biznis pre budúce generácie, Verejné dobro a Samospráva pre budúce generácie. Práve v poslednej uvedenej kategórii má naše združenie opäť zastúpenie, a to vďaka nominácii nášho člena – Mesta Trenčín.

Kategória sa zameriava na projekty a činnosť samospráv z oblasti udržateľnosti životného prostredia a/alebo oblasti inovácií, smart riešení a kvality života občanov pričom musia byť dodržané pravidlá finančného zdravia sanej samosprávy.

Mesto Trenčín systematicky pracuje na svojom rozvoji pomocou smart a zelených riešení tak, aby sa zlepšila kvalita života jeho obyvateľov.  Mesto postupne revitalizuje vnútrobloky a verejné priestranstvá, rozširuje mestskú zeleň, pridáva fontány, osviežovače vzduchu, asfalt na parkoviskách postupne zamieňa na čiastočne zatrávnené povrchy, podporuje cyklodopravu. Plánuje realizovať projekt, pre ktorý odkúpilo starý železničný most cez rieku Váh, z ktorého sa stane zelená promenáda pre peších aj cyklistov. Samospráva chce realizáciou týchto opatrení a aktivít zároveň prispieť k pripravenosti mesta na dôsledky klimatickej zmeny a postupuje v súlade so Stratégiou, ktorú si pre tieto ciele vypracovala. 

Dôležitosti koncepčného pristupovania k riadeniu samosprávy a potrebe definovania systematického súboru krokov sa Mesto Trenčín venovalo spolu s ďalším členom nášho združenia, neziskovou organizáciou (f)ITcubator a expertmi SSCC aj v rámci projektu s názvom Smart koncepty v manažmente miestneho a regionálneho rozvoja (realizovaný v r. 2019 – 2020).

Mestu Trenčín k nominácii gratulujeme!