Memorandum o spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska

Združenie SSCC potvrdilo svoju viacročnú spoluprácu so Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS) podpísaním Memoranda o spolupráci na rozvoji konceptu Smart City.  Spolupráca oboch združení zdôrazňuje dôležitosť zdieľania informácií, výmeny skúseností, transferu znalostí a know-how. Vzhľadom na podobné zameranie záujmov a oblastí činností obaja partneri memorandom vyjadrili vôľu spolupracovať na ďalšom rozvoji a implementácii konceptov smart rozvoja obcí, miest a regiónov smerujúcich k efektívnejšiemu fungovaniu miest a regiónov Slovenska.  Memoradnum podpísali predseda ZMOS Jozef Božik a predseda predstavenstva SSCC Igor…...
Read More

Pilotné vzdelávanie Smart City špecialista

Prvý kurz vzdelávania Smart City špecialista bol zrealizovaný v dňoch 26. - 27. 10. 2023 v kongresovom hoteli v Starej Lesnej. Účastníci vzdelávania sú zastupcami členských  miest Sabinov, Kežmarok a Považská Bystrica.                                       Zástupcovia týchto samospráv sa od odborných lektorov dozvedeli o nových riešeniach, príkladoch dobrej praxe zo skúseností z realizácie projektov u nás i v zahraničí ako aj teoretické informácie k…...
Read More
, ,

Pilotné vzdelávanie Smart City špecialista

V dňoch 26. - 27. 10. 2023 sa v Starej Lesnej uskutoční pilotné vzdelávanie programu Smart City špecialista pre zástupcov členských samospráv nášho združenia. Dvojdňové odborné akreditované vzdelávanie v téme smart konceptov, ktoré zastrešujú a integrujú všetky oblasti rozvoja miest a regiónov a dotýkajú sa širokej škály subjektov, komunít a jednotlivcov, budú viesť skúsení odborní lektori - experti SSCC, ktorí si pripravili viacero odborných prezentácií,  praktických skúseností a sú pripravení pomôcť s riešeniami pre konkrétne problémy samospráv v rámci tohto…...
Read More

Biznis cena FÉLIX

Partner SSCC, Slovenská sporiteľňa spolu s INDEX aj tento rok ocení inšpiratívne a spoločensky zodpovedné firmy a samosprávy za aktivity, ktoré prispievajú k bohatšiemu a modernejšiemu Slovensku v rámci 3. ročníka FÉLIX Business Award. Ocenenie sa udeľuje v kategóriách Excelentný biznis príbeh, Výnimočný rodinný biznis, Biznis pre budúce generácie, Verejné dobro a Samospráva pre budúce generácie. Práve v poslednej uvedenej kategórii má naše združenie opäť zastúpenie, a to vďaka nominácii nášho člena - Mesta Trenčín. Kategória sa zameriava na projekty…...
Read More

SSCC a SCDI na konferencii Asociácie prednostov úradov

V dňoch 12. - 13. októbra sa predseda SSCC Igor Wzoš zúčastnil na 32. odbornej konferencii Asociácie prednostov úradov miestnej samosprávy v SR. Spolu so zástupcom partnera nášho združenia - Slovenským centrom digitálnych inovácií (SCDI), pánom Jurajom Polákom prezentovali Igor Wzoš prednostom úradov slovenských samospráv možnosti vzdelávania práve pre zamestnancov samospráv. Informovali o  vzdelávacích programoch a ďalších službách pre samosprávy z oblastí smart riadenia miest,  ktoré združenie SSCC ponúka v rámci spoločného projektu. Dôležitou informáciou bolo predstavenie financovania ponúkaných služieb.…...
Read More

Klaster sa vzdeláva

Riadenie klastrovej organizácie vyžaduje širokú škálu zručností, ktoré zabezpečujú fungovanie takéhoto typu združenia, podporu všetkých jeho členov zo všetkých sektorov vo vyváženej miere, sledovanie aktuálnych trendov nielen v miestnom ekosystéme, ale aj na medzinárodnej úrovni. Združenie SSCC preto definovalo potrebu vzdelávať klastrových pracovníkov v rámci svojej Stratégie a aj ako aktivitu projektu „Rast, Inovácie a Sieťovanie SSCC“ (podporený z EÚ cez MH SR).    Podporu vo forme znalostí a nástrojov na zlepšenie výkonnosti a rastu klastrov ponúkla Európska platforma pre…...
Read More

resitech s.r.o. magazín smart building riešení

Spoločnosť resitech - člen SSCC ponúka komunikačnú platformu resitech, ktorá je základom pre smart building riešenia. Oslovuje rezidenčný trh, mestá a obce na Slovensku aj vydávaním magazínu resitech Magazín má náklad 10.000 ks a zdarma sa doručuje: - 9.000 Spoločenstvá vlastníkov bytov - 2.927 miest a obcí ( v el. forme ) - 700 Bytových družstiev a správcovských spoločností - 200 developerov - 143 Mestských zastupiteľstiev Výhody riešení si môžte priblížiť prostredníctvom tohto webinára:  webinár...
Read More

SSCC na 1. Národnej klastrovej konferencii a Clusters meet Regions podujatí

V dňoch 29. – 30. marca  sa v priestoroch Kulturparku v Košiciach uskutočnilo podujatie Clusters meet Regions a 1. Národná klastrová konferencia, kde nechýbal ani Slovak Smart City Cluster. Podujatie odštartovala práve 1. Národná klastrová konferencia, zastrešená Úniou klastrov Slovenka, ktorej členom je aj združenie SSCC.  Predseda predstavenstva pán Igor Wzoš v úvodnej časti konferencie, kedy sa prezentovali jednotlivé slovenské klastre, predstavil združenie SSCC a jeho činnosť účastníkom prítomným v Košiciach ako aj online. V diskusnej časti programu diskutovali pán Daniel Ács, prezident Únie…...
Read More

Energetické projekty v samosprávach – Dubnica nad Váhom

Utorok 21. februára združenie SSCC zrealizovalo v spolupráci s Mestom Dubnica nad Váhom workshop s názvom Energetické projekty v samosprávach. Podujatie, ktoré sa konalo na Mestskom úrade v Dubnici nad Váhom, bolo cielené predovšetkým pre členské samosprávy. Privítali sme aj  hostí z iných miest a organizácií osobne v Dubnici a tiež prostredníctvom online prenosu. Témou odbornej diskusie boli energetické komunity, energetické služby, manažment dát ako aj financovanie projektov na úsporu energií. Mesto Dubnica n/V. prostredníctvom zástupcu predviedlo účastníkom Smart mapu…...
Read More