S4S: Smart V4 Strategies

Smart stratégie naprieč štátmi Vyšehradskej štvorky Pracovníci združenia SSCC sa 14. decembra 2022 zúčastnili na stretnutí všetkých partnerov projektu s názvom "S4S: Smart V4 Strategies" v Brne. Hlavným partnerom projektu, ktorý zároveň toto stretnutie organizoval je člen nášho združenia, Czech Smart City Cluster. Projekt je realizovaný v rámci Vyšehradského fondu a na stretnutí mali okrem slovenského a českého klastra zastúpenie aj poľský klaster -  South Poland Cleantech Cluster Sp. z o.o. non for profit a maďarský klaster Digitális Jólét Nonprofit…...
Read More

SSCC je zakladateľom komunitnej energetiky

Na Slovensku vzniká klaster, teda skupina komunitnej energetiky. Podporiť chce vznik energetických komunít. Ak sa do nich ľudia zapoja, za energie by mohli platiť menej. Jedným zo zakladateľov klastra je Slovak Smart City Cluster s ďalšími dlhodobo spolupracujúcimi subjektmi. Viac nájdete v reportáži Nikolety Ferkovej z rtvs: https://www.facebook.com/nikoleta.ferkovartvs.1/videos/1138891253660300...
Read More

Inovačné poukážky Slovensko 3.0

Výzva pre podnikateľský sektor Národný projekt inovujme.sk vyhlasuje novú výzvu na inovačné poukážky Slovensko 3.0. Finančná pomoc je vo výške od 2 000 eur do 15 000 eur, Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) preplatí až 85 % celkových oprávnených výdavkov podniku formou predfinancovania. Dátum uzávierky 1. kola je 15. január 2023. O finančnú pomoc sa môžu uchádzať firmy, ktoré doteraz neboli z projektu inovujme.sk podporené, majú sídlo na území Slovenska a podnikajú viac než 12 mesiacov.  Finančná pomoc je…...
Read More

Nový člen klastra – resitech s.r.o.

Na zasadnutí Predstavenstva SSCC 22. novembra 2022 sa novým členom združenia stala spoločnosť resitech s.r.o. Poskytujú inovatívne riešenia v oblasti služieb pre bytové spoločenstvá. Tešíme sa na spoluprácu! Ak sa chcete dozvedieť viac o spoločnosti, pozrite si materiál venovaný tentoraz správcom a developerom: Brozurka Resitech.pptx...
Read More

Nadácia VSE – Podpora malých inovácií 2022: digitalizácia

Člen nášho združenia, VSE prostredníctvom svojej nadácie otvára 2. ročník grantového programu Podpora malých inovácií 2022: digitalizácia, s celkovou alokáciou 119 000 eur. Podporené budú projekty, ktoré skvalitnia prostredie východného Slovenska a život jeho obyvateľov. Prinesú riešenia za využitia digitalizácie, ktoré pomôžu šetriť čas, financie, pracovnú silu, chrániť životné prostredie a znižovať spotrebu surovín, taktiež skvalitniť prístup k informáciám, ponúknu nové možnosti na efektívnejšie procesy, prinesú nové služby a podobne. Grantový program je určený predovšetkým mimovládnym organizáciám, samosprávam, školám, ale…...
Read More

Spolupráca klastrov krajín V4

15. ročník konferencie METRO On line 2022, ktorý sa uskutočnil v Poprade 22. júna, sa niesol aj v znamení prehlbovania partnerských vzťahov s našimi členmi. Združenie SSCC priamo na podujatí podpísalo Memorandum o vzájomnej spolupráci na rozvoji konceptu Smart City krajín V4 s členom združenia - Czech Smart City Cluster. Memorandum vytvára základný rámec vzájomnej spolupráce na projekte s názvom „S4S: Smart V4 Strategies“, ktorý bol úspešný v rámci grantového programu Višehradského fondu. Na partnerskej spolupráci klastrov krajín V4 budú…...
Read More

Odborná exkurzia – Digitálna transformácia verejnej správy

Náš spolupracujúci partner Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora (AHK Slowakei) pripravila v dňoch 26. - 27. apríl 2022  zaujímavú exkurziu s nemeckými partnermi. Podujatie je určené slovenským inštutúciám, mestám, obciam a odborným záujemcom. Slovenskí a bavorskí odborníci budú na podujatí  prezentovať aktuálnu situáciu, výzvy, nové poznatky a inšpirácie do budúcnosti. Popludní bude možné realizovať krátke online rozhovory s bavorskými inšsšitúciami, mestami a firmami o aplikaciách a riešeniach zrealizovalých v Bavorsku v rámci digitálnej transformácie. Program exkurzie: Program_exkurzia  alebo na stránke partnera: AHK Slowakei Exkurzia Vám prinesie nové poznatky a riešenia, príklady…...
Read More

Positive Energy Districts

Medzinárodný workshop  dňa 28. 3. 2022 Positive Energy Districts organizuje náš člen – Slovenská technická univerzita v Bratislave pre Erasmus študentov ako súčasť aktivít projektu Making City Trenčín. Predseda predstavenstva Mgr. Igor Wzoš  odprezentuje pre študentov priestorového plánovania tému „Energetika v rámci Smart City“. Podujatie spoluorganizuje SSCC ako aktivitu projektu "Rast, Inovácie,  Sieťovanie  SSCC" (podporený z EÚ cez MH SR).  Pripojiť sa k workshopu môžete už od 14.30 hod prostredníctvom linku: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aP7G7YXyu847iezh-nRf-yKtlpW2bDFDPlyO9Jv_e9Uk1%40thread.tacv2/1647512086471?context=%7b%22Tid%22%3a%22dffdfdd4-77f5-445a-9dc0-1f5c6d259395%22%2c%22Oid%22%3a%227222e97b-26ff-4d92-90c3-f72eb0d907a4%22%7d...
Read More

Biznis cena FéliX

Združenie SSCC sa tento rok spolu so svojím partnerom, Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS), zapojilo do organizácie 2. ročníka biznis ceny FéliX. Hlavní organizátori - Slovenská sporiteľňa a SME Index prostredníctvom ceny FéliX udeľujú ocenenie za inšpiratívne príklady zo sveta biznisu, sociálneho podnikania či samospráv, ktoré prispievajú k prosperite, modernosti a spoločenskej zodpovednosti našej krajiny. SSCC sa v spolupráci so ZMOS zameriava na vyzdvihnutie činnosti inšpiratívnych samospráv, pre ktoré do súťaže v rámci kategórie Udržateľnosť v samospráve definoval hodnotiace…...
Read More

Spolupráca členov SSCC prináša úspechy na národnej úrovni

Trenčín získal titul ENVIROMESTO 2021 Člen nášho združenia, mesto Trenčín sa stalo celkovým víťazom 3. ročníka národnej súťaže Enviromesto 2021, ktorú vyhlasuje Ministerstvo životného prostredia SR. Toto prestížne ocenenie si podľa Enviroportálu mesto Trenčín zaslúžilo svojim komplexným prístupom k riešeniu problematiky životného prostredia. Trenčín presvedčil hodnotiacu komisiu aj v kategórii Prechod na zelené hospodárstvo, v rámci ktorej získal prvenstvo za to, že vďaka podrobnej analýze odpadov a smart riešeniam sú v meste prijímané efektívne opatrenia. Pozitívne bola hodnotená práca s…...
Read More