Odborná exkurzia – Digitálna transformácia verejnej správy

Náš spolupracujúci partner Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora (AHK Slowakei) pripravila v dňoch 26. - 27. apríl 2022  zaujímavú exkurziu s nemeckými partnermi. Podujatie je určené slovenským inštutúciám, mestám, obciam a odborným záujemcom. Slovenskí a bavorskí odborníci budú na podujatí  prezentovať aktuálnu situáciu, výzvy, nové poznatky a inšpirácie do budúcnosti. Popludní bude možné realizovať krátke online rozhovory s bavorskými inšsšitúciami, mestami a firmami o aplikaciách a riešeniach zrealizovalých v Bavorsku v rámci digitálnej transformácie. Program exkurzie: Program_exkurzia  alebo na stránke partnera: AHK Slowakei Exkurzia Vám prinesie nové poznatky a riešenia, príklady…...
Read More

Positive Energy Districts

Medzinárodný workshop  dňa 28. 3. 2022 Positive Energy Districts organizuje náš člen – Slovenská technická univerzita v Bratislave pre Erasmus študentov ako súčasť aktivít projektu Making City Trenčín. Predseda predstavenstva Mgr. Igor Wzoš  odprezentuje pre študentov priestorového plánovania tému „Energetika v rámci Smart City“. Podujatie spoluorganizuje SSCC ako aktivitu projektu "Rast, Inovácie,  Sieťovanie  SSCC" (podporený z EÚ cez MH SR).  Pripojiť sa k workshopu môžete už od 14.30 hod prostredníctvom linku: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aP7G7YXyu847iezh-nRf-yKtlpW2bDFDPlyO9Jv_e9Uk1%40thread.tacv2/1647512086471?context=%7b%22Tid%22%3a%22dffdfdd4-77f5-445a-9dc0-1f5c6d259395%22%2c%22Oid%22%3a%227222e97b-26ff-4d92-90c3-f72eb0d907a4%22%7d...
Read More

Biznis cena FéliX

Združenie SSCC sa tento rok spolu so svojím partnerom, Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS), zapojilo do organizácie 2. ročníka biznis ceny FéliX. Hlavní organizátori - Slovenská sporiteľňa a SME Index prostredníctvom ceny FéliX udeľujú ocenenie za inšpiratívne príklady zo sveta biznisu, sociálneho podnikania či samospráv, ktoré prispievajú k prosperite, modernosti a spoločenskej zodpovednosti našej krajiny. SSCC sa v spolupráci so ZMOS zameriava na vyzdvihnutie činnosti inšpiratívnych samospráv, pre ktoré do súťaže v rámci kategórie Udržateľnosť v samospráve definoval hodnotiace…...
Read More

Spolupráca členov SSCC prináša úspechy na národnej úrovni

Trenčín získal titul ENVIROMESTO 2021 Člen nášho združenia, mesto Trenčín sa stalo celkovým víťazom 3. ročníka národnej súťaže Enviromesto 2021, ktorú vyhlasuje Ministerstvo životného prostredia SR. Toto prestížne ocenenie si podľa Enviroportálu mesto Trenčín zaslúžilo svojim komplexným prístupom k riešeniu problematiky životného prostredia. Trenčín presvedčil hodnotiacu komisiu aj v kategórii Prechod na zelené hospodárstvo, v rámci ktorej získal prvenstvo za to, že vďaka podrobnej analýze odpadov a smart riešeniam sú v meste prijímané efektívne opatrenia. Pozitívne bola hodnotená práca s…...
Read More

„Budúcnosť je v bezemisných zónach“

Predseda predstavenstva Igor Wzoš sa zúčastnil za SSCC verejnej odbornej diskusie s témou   "Vytváranie bezemisných inteligentných zón" na Štrbskom Plese 20.9.2021. Pozrite si reportáž: https://www.ta3.com/clanok/212513/zdruzenie-chce-na-slovensku-vytvarat-bezemisne-zony-a-motivovat-ludi-k-pouzivaniu-mhd?fbclid=IwAR3sTxZQpN3rgyK8ndfiZL-sp83UQaM-6QvT-aXh-y7Yx4N07VKVLatUj3I...
Read More

Záznam z konferencie Smart Cities Klubu

Slovensko na ceste k Smart Cities - Adaptácia na zmenu klímy v mestách, ktorá sa konala online 11.3.2021. Pokiaľ vás niečo zaujalo, alebo vám kvôli iným povinnostiam na chvíľu takpovediac utieklo, SCK ponúka možnosť pozrieť si celý záznam z konferencie. Odkazy na prezentácie partnerov konferencie pre vašu informáciu a ďalšie prípadné využitie nájdete na odkaze uvedenom nižšie. Všetky uvedené informácie budú k dispozícii do piatku 9.4.2021. https://mailchi.mp/e282aa6581db/happy-smart-cities-10886862?e=20cbf1eb31...
Read More

Plán obnovy – pre lepší život na Slovensku…

"Čo bude najväčšou výzvou plánu obnovy" - prečítajte si článok z  Forbes v rozhovore s Líviou Vašákovou a Štefanom Kiššom o tom, ako posunúť Slovensko a urobiť z neho modernú krajinu a super miesto na život.  https://www.forbes.sk/lepsi-zivot-na-slovensku-za-6-miliard-eur-z-unie-co-bude-najvacsou-vyzvou-planu-obnovy/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Forbes_Espresso_RETART_12_marca&utm_medium=email...
Read More

Ako funguje Smart City v Sabinove

Člen SSCC Mesto SABINOV rieši svoje potreby pomocou moderných technológií. Všetky zbierané dáta sú dostupné na smart.sabinov.sk "Pozrite sa na vaše mesto zblízka prostredníctvom Public portálu. Pozrite si informácie o ovzduší, preskúmajte využitie nabíjacích staníc elektromobilov, zistite informácie o verejnom osvetlení, alebo len sledujte, ako sa mestu darí. Viac v príspevku: https://www.youtube.com/watch?v=7tcWy3vTH8E&feature=youtu.be...
Read More