,

WORKSHOP: Energetická efektívnosť II.

Partner SSCC - Združenie miest a obcí Slovenska pripravuje ďalší online workshop v rámci projektu Slovensko-ukrajinská cezhraničná spolupráca- CBC4US. Tak ako aj na februárovom podujatí, aj teraz na workshope vystúpi predseda predstavenstva SSCC Igor Wzoš a spolu s ďalšími expertmi SSCC budú diskutovať na témy ako napríklad alternatívne zdroje energie, energetická obnova budov, energetický manažment. Workshop sa uskutoční 14. decembra 2022 so začiatkom o 9:00 hod. prostredníctvom online platformy ZOOM. Počas podujatia bude zabezpečené tlmočenie UA-SK / SK-UA. Program nájdete…...
Read More

Záznam z workshopu Hľadanie foriem a príležitostí pre slovensko-ukrajinskú spoluprácu

Združenie Slovak Smart City Cluster (SSCC) v spolupráci s Ukrajinsko-slovenskou biznis agentúrou (USBA) so SPECTRA Centre of Excellence EU pri STU a členmi združenia iROZVOJ iREGION n.o., (f)ITcubator n.o., STU BA a  SPECTRA a partnermi COLLDEEDs, s.r.o., AlKur s.r.o. organizovalo dňa 23.novembra 2022  workshop „Hľadanie foriem a príležitostí pre slovensko-ukrajinskú spoluprácu“. Workshop bol zameraný na diskusiu o otázkach pomoci ukrajinskému biznisu v súčasnosti a podpore povojnovej obnovy Ukrajiny v budúcnosti – vrátane zapojenia vedeckého prostredia, mimovládneho sektora a regionálnych elít. Na túto…...
Read More
,

Hľadanie foriem a príležitostí pre slovensko-ukrajinskú spoluprácu

Slovak Smart City Cluster v spolupráci s Ukrajinsko-slovenskou biznis agentúrou (USBA) organizuje 23. novembra 2022 v priestoroch (f)ITcubator v Poprade workshop zameraný na hľadanie možností a príležitostí pre slovensko-ukrajinskú spoluprácu. Pozvanie k diskusii pri okrúhlom stole prijali slovenskí aj ukrajinskí hostia, odborníci v oblasti podnikanie, školstvo a zdravotníctvo. Viac informácií nájdete v programe podujatia....
Read More

Energie prehľadne a pod kontrolou na jeden klik

Odborná panelová diskusia na aktuálnu tému energetickej krízy a spôsobov, ako minimalizovať jej dopady pomocou digitalizácie a automatizácie, sa uskutoční dňa 26. októbra 2022 v čase od 9:00h - 10.30h v Hoteli Barok, Bratislava. Prednášajúci, medzi ktorými je aj predseda predstavenstva SSCC - Igor Wzoš, sa budú v odbornej diskusii venovať témam: - Aký význam majú online dáta z energetických meračov a ako vedia pomôcť v znižovaní nákladov na energie? - Možnosti digitalizácie a automatizácie energetických dát ako cesta k…...
Read More

Lepšia správa 2022 – Energetické komunity bytových domov

Vo štvrtok, 20.októbra 2022 bude predseda predstavenstva SSCC, Igor Wzoš diskutovať na tému Energetické komunity bytových domov spolu so zástupcami Združenia pre lepšiu správu bytových domov (ZLSBD), Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) či Ministerstva hospodárstva SR, a to v rámci IX. kongresu Lepšia správa 2022, ktorý organizuje práve ZLSBD v dňoch 18. - 21. októbra v hoteli Sitno vo Vyhniach. Ďalšie riešené témy nielen pre správcov bytových domov nájdete v programe podujatia. Viac informácií sa môžete dozvedieť aj z…...
Read More

Na občanoch záleží

Participácia a samospráva Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti pripravil pre zamestnancov miest, obcí a samosprávnych krajov pravidelný online vzdelávací cyklus diskusií, webinárov a workshopov, ktorý pomôže samosprávam naštartovať vlastné participatívne procesy. Na online podujatí 18. októbra 2022 bude témou Participácia a energetické opatrenia v samospráve, kde sa so svojimi skúsenosťami z praxe podelí aj primátor nášho členského mesta, Dubnice nad Váhom, pán Peter Wolf. Registrovať sa na podujatie je možné na tomto linku....
Read More
,

Qubit Tatry 2022

Cluster Kybernetickej Bezpečnosti (CKB) pozýva na konferenciu o kybernetickej bezpečnosti Qubit Tatry 2022, ktorá sa bude konať v dňoch 9. - 10. novembra 2022 v Hoteli Grand Jasná. Na podujatí vstúpia zaujímaví rečníci v panelových diskusiách, s účastníkmi budú profesionáli v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti zdieľať praktické skúsenosti, prebehnú školenia vedené interaktívnou formou, klubové stretnutia a obľúbený networking. Poslaním konferencií Qubit je vybudovať profesionálnu komunitu odborníkov v odvetví kybernetickej bezpečnosti vďaka nadväzovaniu kontaktov a partnerstiev prostredníctvom vysoko odborných vzdelávacích podujatí, ktoré…...
Read More
,

Inovácie v mestskej mobilite

Partner SSCC, Civinet Česká a Slovenská republika, z.s. pozývajú na workshop "Inovácie v mestskej mobilite"(Urban Mobility Incubation Workshop), ktorý sa uskutoční 6. decembra 2022 v Brne. Cieľom workshopu je poskytnúť samosprávam a ďalším subjektom pôsobiacim v oblasti mobility nástroje a metódy, ktoré môžu využiť pri rozvoji obcí a podpore kvality života ich obyvateľov. Prinesie inšpiráciu o najnovších trendoch a možnostiach riešení mobility a podporí ich v rýchlejšom prechode na udržateľnú mobilitu, tzn. efektívnu, ohľaduplnú a funkčnú z dlhodobého hľadiska. Program…...
Read More
,

SAPI Energy Conference 2022

Slovenská asociácia fotovoltickej energie a OZE (SAPI) organizuje v dňoch 8 - 9 novembra 2022 v Hoteli Senec**** medzinárodné podujatie Sapi Energy Conference 2022 na témy z oblasti obnoviteľnej energetiky, energetickej bezpečnosti a OZE ako náhrady za fosílne palivá, úlohy OZE na ceste k uhlíkovej neutralite, témy z oblasti rozvoja energetických sústav a pripojiteľnosti OZE, či prípravy energetických projektov a ich zapojenie v rámci energetických trhov. Za účasti politických elít, zástupcov kľúčových inštitúcií a tiež domácich aj zahraničných odborníkov sa…...
Read More

Exportné zoskupenia: Kolektívny prístup ako cesta k úspechu pri exportovaní na zahraničné trhy

Únia klastrov Slovenska pozýva na podujatie organizované pod záštitou medzinárodného projektu F2F Health Matters, ktorý poskytuje podporu MSP pre vstup na trhy vybraných krajín. Podujatie zamerané na demystifikáciu systémov zoskupovania pri exporte sa uskutoční online dňa 30. septembra od 14.00h - 15.00h a bude prebiehať v anglickom jazyku. Na podujatí budú uvedené príklady akčných skupín na zahraničných trhoch a ďalšie informácie, ktoré môžu pomôcť MSP v ich medzinárodných ambíciách. Najbližšia výzva, ktorá umožní MSP získať finančnú podporu pre vstup na…...
Read More