V dňoch 9. – 10. mája sa SSCC ako odborný parter zúčastnil na medzinárodnom kolokviu organizovanom Katolíckou univerzitou v Ružomberku, EIPOS e.V. an der TU Dresden a Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave. Podujatie sa uskutočnilo na pôde KU v Ružomberku. Predseda predstavenstva SSCC Igor Wzoš v rámci programu účastníkom priblížil tému  „SMART riešenia – odpoveď na aktuálne výzvy pre samosprávy. Ďalším zo spíkrov podujatia bol člen predstavestva SSCC prof. Maroš Finka s témou „Vízie územného plánovania, rozvoja obcí, spolupráca s MSP“.

Cieľom kolokvia bola výmena poznatkov zameraných na fungovanie komunálnej samosprávy z pohľadu jej riadenia, zabezpečovania zdravotno-sociálnej starostlivosti o občanov a vytvárania podmienok pre podnikateľský sektor, ako v Nemecku, tak aj na Slovensku.

Záznam príspevkov si môžte pozrieť v dvoch častiach na kanáli Katolíckej univerzity na odkazoch:

1. časť

https://www.youtube.com/watch?v=E07vWRv0gYc

2. časť

https://www.youtube.com/watch?v=1Fqz3yMCjx0