Naše konferencie

2019

Budovanie inteligentných miest a regiónov

Budovanie inteligentných miest a regiónov

Dňa 18. Júna 2019 v Bratislave - Hotel Saffron Vás pozývame na konferenciu "Budovanie inteligentných miest a regiónov...
3. konferencia SSCC – METRO ON LINE 2019

3. konferencia SSCC – METRO ON LINE 2019

apríl 3, 2019

2018

SMART  CITIES  2018 „
Od vízií k efektívnym inováciám“

SMART CITIES 2018 „
Od vízií k efektívnym inováciám“

Slovak Smart City Cluster  spoluorganizoval ako odborný programový garant konferenciu SMART CITIES 2018 v spolupráci s ...
2. konferencia SSCC – METRO ON LINE 2018

2. konferencia SSCC – METRO ON LINE 2018

V poradí druhá medzinárodná konferencia Slovak Smart City Cluster sa uskutočnila v dňoch 11. - 12. júna 2018 ako prvé dva odborné d...

2017

1. konferencia SSCC – METRO ON LINE 2017

1. konferencia SSCC – METRO ON LINE 2017

1. konferencia Slovak Smart City Cluster sa uskutočnil...