Trenčín získal titul ENVIROMESTO 2021

Člen nášho združenia, mesto Trenčín sa stalo celkovým víťazom 3. ročníka národnej súťaže Enviromesto 2021, ktorú vyhlasuje Ministerstvo životného prostredia SR.

Toto prestížne ocenenie si podľa Enviroportálu mesto Trenčín zaslúžilo svojim komplexným prístupom k riešeniu problematiky životného prostredia. Trenčín presvedčil hodnotiacu komisiu aj v kategórii Prechod na zelené hospodárstvo, v rámci ktorej získal prvenstvo za to, že vďaka podrobnej analýze odpadov a smart riešeniam sú v meste prijímané efektívne opatrenia. Pozitívne bola hodnotená práca s verejnosťou a osvetová činnosť v téme odpadového hospodárstva na základných školách.

V rámci združenia SSCC členovia vzájomne spolupracujú na viacerých projektoch, ktoré prispievajú k získaniu ocenení v oblasti smart riešení. Napríklad v spoločnom projekte (f)ITcubatora a Mesta Trenčín s názvom „Smart koncepty v manažmente miestneho a regionálneho rozvoja, experti pracovných skupín SSCC navrhli procesy pre manažment miestneho rozvoja a tvorbu lepšej verejnej politiky prostredníctvom implementácie smart konceptov. Jednou z riešených oblastí boli aj smart riešenia v oblasti zásobovania obyvateľstva, odpadového hospodárstva a environmentálnej infraštruktúry. Ďalším príkladom je projekt MAKING City, realizovaný v prostredníctvom programu Horizon 2020. V tomto projekte experti SSCC vytvárajú na území mesta Trenčín tzv. energetické ostrovy (Positive Energy Districts), ktoré vyrobia viacej energie ako spotrebujú za pomoci moderných technológií fotovoltaiky, tepelných čerpadiel, biomasy a pod.

Združenie poskytuje platformu pre spoluprácu svojich členov: firemní členovia vytvárajú smart riešenia pre mestá, ktoré sú asociovanými členmi klastra za symbolický členský príspevok vo výške 1 euro ročne.

Mestu Trenčín srdečne blahoželáme a veríme, že ocenenie sa stane príkladom aj pre ostatné mestá a obce Slovenska, ktoré by chceli pristúpiť k tvorbe verejných politík zapojením smart riešení tak, aby boli prístupné a efektívne využívané všetkými občanmi.

Odovzdávanie cien ENVIROMESTO 2021 bolo streamované na facebookovej stránke Ministerstva životného prostredia SR.