Tajomníčka Predstavenstva Slovak Smart City Cluster od jeho vzniku v roku 2017. Vyštudovala riadenie a marketing a prevažne pôsobila v oblasti regionálneho rozvoja, v domácom cestovnom ruchu. Na svojej pozícii využíva dlhoročné skúsenosti v projektovom riadení, najmä v oblasti vzelávnia a CR v programoch EÚ.