Po skončení vysokej školy technického smeru pôsobil v spoločnosti
zaoberajúcej sa dovozom a distribúciou elektroniky. V roku 2010 spolu
s Branislavom Koreňom založili spoločnosť KOOR, s.r.o. ktorá je jedná
z popredných ESCO spoločností na Slovenskom trhu. Za jednu z najväčších
výhod pre našich zákazníkov považujeme jedinečnú službu v podobe nového
moderného zdroja tepla – inteligentnej diaľkovo riadenej kotolne.
Prostredníctvom inovatívnych technológií na výrobu tepla, dosahujeme
významné zníženie nákladov na energie a palivá oproti nákladom na
prevádzku pôvodných kotolní na uhlie, LTO a plyn. Osadením zdrojov
svetla s LED technológiou a regulačnej a riadiacej elektroniky zvýšime
užívateľský komfort, zlepšíme pracovné prostredie a znížime spotrebu
elektrickej energie.