Po ukončení technickej univerzity pracoval v spoločnosti zaoberajúcej sa dovozom a distribúciou elektroniky. V roku 2010 spolu s Branislavom Koreňom založili spoločnosť KOOR, s.r.o. ktorá vystupuje od popredných spoločností ESCO na slovenskom trhu. Za jednu z najväčších výhod pre našich zákazníkov považujeme jedinečnú službu v podobe nového moderného zdroja tepla – inteligentnej diaľkovo ovládanej kotolne. Vďaka inovatívnym technológiám výroby tepla dosahujeme výrazné zníženie nákladov na energiu a palivo v porovnaní so spoluprácou s pôvodnými kotlami na uhlie, LTO a plyn, ktoré sú spojené s energiou a palivami rozmiestnením zdrojov.