Peter Chochol – Zameriava sa na vyspelé informačné a komunikačné
technológie (IKT) predovšetkým v sektore energetiky najmä v oblasti
inteligentných technológií a inteligentných miest. Vyštudoval Technickú
univerzitu v Košiciach na Fakulte elektrotechniky a informatiky, kde
získal aj vedecký titul. Bol zapojený do mnohých veľkých projektov IKT
zameraných na reštrukturalizáciu, konsolidáciu a zlepšenie efektívnosti
podnikania. Za posledných šesť rokov sa angažoval vo viacerých
projektoch implementácie inteligentných meracích systémov,
inteligentných miest a energetickej efektívnosti. Je zapojený aj do
medzinárodných vedeckých a výskumných projektov. V minulých rokoch bol
riaditeľom prevádzky a vývoja IT divízie v Slovenskom plynárenskom
priemysle, neskôr vedúcim riadenia energetických dát a merania v
Západoslovenskej distribučnej. Od roku 2015 je konzultantom v
spoločnosti Atos IT Solutions and Services a od roku 2017 aj členom
predstavenstva Slovak Smart City Cluster.