Richard Pieger je konateľom spoločnosti innogy Solutions s.r.o., ktorá
je spoločne s prepojenými podnikmi skupiny VSE Holding členom
nadnárodného energetického koncernu innogy. Venuje sa najmä témam
spojeným s novými konceptami mobility a rozvoju elektromobility. V rámci
viacerých pozícií v koncerne medzi jeho agendu v minulosti patrili aj
oblasti strategického plánovania, rozvoja energetických služieb,
manažmentu účastinných spoločností, obnoviteľné zdroje a iné. Je zároveň
členom Výkonného výboru Slovenskej asociácie pre elektromobilitu.