Ing. Daniel Rušin
Po ukončení štúdia na Žilinskej univerzite v odbore Prevádzka a ekonomika spojov pôsobil 10 rokov v telekomunikačnom sektore v spoločnostiach Orange, a.s. a v skupine Slovak Telekom, a.s. Riadil úspešné start-up projekty v zdravotníctve a finančnom sektore. Pôsobil ako obchodný riaditeľ spoločnosti Veolia Energia Slovensko, a.s. predovšetkým so zameraním na rozvoj segmentu energetických služieb a riešení. V spoločnosti Východoslovenská energetika Holding, a.s., člen innogy zodpovedá za manažment akvizícií firiem, rozvoj produktov, služieb a infraštruktúry pre elektromobilitu a riešenia v oblasti konceptu SmartCity. Od decembra 2018 je členom predstavenstva Slovak SmartCity Cluster.