Odborná práca členov v našom združení bola dnes ocenená vyjadrením pána profesora Petra Burgera z Technickej univerzity v Košiciach, ktoré si veľmi vážime.

čítajte viac z mailu: podakovanie-1.pdf
Napĺňanie poslania a cieľov združenia SSCC je každodennou dobrovoľnou prácou členov a členov predstavenstva. Prepojenie s akademickou sférou je jeden z najdôležitejších cieľov. Je zrejmé, že napĺňanie vízií nie je nemožné. Teší nás náš prínos pre generáciu, ktorá bude skutočne „smart“.