Rozhovor o smart meste s členom predstavenstva SSCC.