Prvý kurz vzdelávania Smart City špecialista bol zrealizovaný v dňoch 26. – 27. 10. 2023 v kongresovom hoteli v Starej Lesnej. Účastníci vzdelávania sú zastupcami členských  miest
Sabinov, Kežmarok a Považská Bystrica.

                                     

Zástupcovia týchto samospráv sa od odborných lektorov dozvedeli o nových riešeniach, príkladoch dobrej praxe zo skúseností z realizácie projektov u nás i v zahraničí ako aj teoretické informácie k zavádzaniu smart prístupov v rámci agendy samospráv. Účastníci ocenili praktický prístup, overené návrhy riešení zástupcov SSCC z radov firemných členov, ktorí prostredníctvom moderných technológií doplnili priebeh školenia
o fungujúce praktické skúsenosti.

Absolventi vzdelávania po preskúšaní získaných vedomostí získali osvedčenie o absolvovaní odborného vzdelávacieho programu Smart City špecialista. Na základe získaných vedomostí sa budú lepšie orientovať v problematike smart, navrhovať a riadiť riešenia služieb poskytovaných občanom mesta.

Atmosféra vzdelávania v reportáži RTVS: https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/3328/431772#913

 

Vzdelánie v programe Smart City špecialista ako aj ďalšie programy realizuje SSCC v súlade so svojim poslaním podporovať šírenie a zvyšovanie povedomia o koncepte Smart City. Viac informácií nájdete na našej stránke v záložke Vzdelávacie kurzy. V prípade záujmu o absolvovanie akreditovaného vzdelávacieho kurzu nás neváhajte kontaktovať.