V dňoch 27. – 28. mája bolo zorganizované ďalšie úspešné školenie v akreditovanom vzdelávacom programe Smart Manažér, v rámci ktorého sa školili pracovníci našej členskej samosprávy – Mesta Ružomberok.

Naši odborní lektori – prof. Finka, doc. Ondrejíčka a Igor Wzoš školili pracovníkov rôznych oddelení mestského úradu v jednotlivých témach SMART prístupov riadenia a strategického plánovania mesta. Nechýbali ani praktické ukážky manažmentu energetických dát, ktoré úťastníkom predstavil zástupca člena SSCC – Peter Dolíhal.

Hlavným odkazom každého školenia v programe Smart manažér je schopnosť prepájať prístupy jednotlivých oddelení mestských a regionálnych úradov a tvoriť synergické efekty pri ich riadení.

Školenie sa uskutočnilo v príjemnom prostredí strediska Malinô Brdo, kde mohli lektori a účastníci nerušene pokračovať v neformálnych rozhovoroch a v posilňovaní kolegiálnych vzťahov.

Lektorom a mentorom ďakujeme za odovzdané informácie a poznatky.

Účastníkom školenia z Mestského úradu v Ružomberku ďakujeme nie len za účasť, ale osobitne aj za aktívny prístup a vzájomnú spoluprácu.