Po absolvovaní štúdia medzinárodných vzťahov a energetickej bezpečnosti na Masarykovej univerzite v Brne pôsobí 7 rokov nepretržite v sfére energetiky, kde v rámci Slovenských elektrární a SEPS pracoval na rôznych projektoch na firemnej a medzinárodnej úrovni. V súčasnosti pôsobí ako manažér pre strategický rozvoj v spoločnosti Východoslovenská energetika Holding, kde sa okrem iného venuje energetickému aspektu témy smart city.