Ing. Peter Oravec vyštudoval elektrotechniku ako jeden z prvých
absolventov študijného odboru Automatizácia a riadenie, špecializáciu
Technická kybernetika so zameraním na robotiku v roku 1983. Počas celej profesionálnej kariéry sa venuje zavádzaniu progresívnych technických a technologických riešení či už do priemyslu ako aj do oblasti budov.
Počas posledných 20 rokov pôsobí v spoločnosti Schneider Electric
Slovakia, kde prešiel mnohými pracovnými pozíciami od technickej podpory v oblasti NN cez projektový manažment návrhu riešení pre zákazníkov a servisné služby. V rámci spoločnosti sa v súčasnosti venuje problematikesmart riešení a pôsobí ako autorizovaný energetický audítor. Venuje sa tiež problematike technickej normalizácie v rámci ÚNMS, kde je členom Technickej komisie 84 „Elektrické inštalácie a ochrana predzásahom elektrickým prúdom“.
Zastáva funkciu člena Prezídia Slovenského elektrotechnického zväzu Komory elektrotechnikov Slovenska.

www.schneider-electric.sk

www.atpjournal.sk

www.touchit.sk