Marta Kurpašová

Tajomníčka Predstavenstva Slovak Smart City Cluster od jeho vzniku v roku 2017. Vyštudovala riadenie a marketing a prevažne pôsobila v oblasti regionálneho rozvoja, v domácom cestovnom ruchu. Na svojej pozícii využíva dlhoročné skúsenosti v projektovom riadení, najmä v oblasti vzelávnia a CR v programoch EÚ....
Read More

Peter Blaas

Peter Blaas (1976) pracuje v Antik Technology a Antik Telecom ako Business Development Director, má na starosti rozširovanie vlastnej siete a nových služieb v oblasti spracovania obrazu a Internetu vecí, či rozšírenie technológií Antiku na svetových trhoch. Vyštudoval analýzu informačných systémov na Fakulte hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave. Od počiatku štúdia na VŠ podniká najprv v oblasti marketingovej komunikácie, neskôr v manažérskom poradenstve v telekomunikačnom sektore. V tomto kontexte sa zúčastnil na formovaní komerčného poskytovania služieb internetu v SR,…...
Read More

Michal Sekáč

Po absolvovaní štúdia medzinárodných vzťahov a energetickej bezpečnosti na Masarykovej univerzite v Brne pôsobí 7 rokov nepretržite v sfére energetiky, kde v rámci Slovenských elektrární a SEPS pracoval na rôznych projektoch na firemnej a medzinárodnej úrovni. V súčasnosti pôsobí ako manažér pre strategický rozvoj v spoločnosti Východoslovenská energetika Holding, kde sa okrem iného venuje energetickému aspektu témy smart city....
Read More

Ján Michlík

Po štúdiu počítačových systémov a sietí na Technickej Univerzite v Košiciach založil v roku 2005 spoločnosť AmiTel, ktorá svojho času vybudovala najmodernejšiu metropolitnú optickú sieť na Slovensku. Po zlúčení so spoločnosťou Slovanet v nej postupne pôsobil na pozíciach produktového manažéra až po riaditeľa úseku podpory predaja. Je spoluzakladateľom úspešnej digitálnej agentúry CREANET a popri podpore rôznych startupov aktívne pôsobí v oblastiach IoT, blockchain a security. Svoju vášeň pre inovácie momentálne naplno rozvíja v spoločnosti AmiNet v projekte energetického manažmentu s…...
Read More

Peter Oravec

Ing. Peter Oravec vyštudoval elektrotechniku ako jeden z prvých absolventov študijného odboru Automatizácia a riadenie, špecializáciu Technická kybernetika so zameraním na robotiku v roku 1983. Počas celej profesionálnej kariéry sa venuje zavádzaniu progresívnych technických a technologických riešení či už do priemyslu ako aj do oblasti budov. Počas posledných 20 rokov pôsobí v spoločnosti Schneider Electric Slovakia, kde prešiel mnohými pracovnými pozíciami od technickej podpory v oblasti NN cez projektový manažment návrhu riešení pre zákazníkov a servisné služby. V rámci spoločnosti sa v súčasnosti…...
Read More

Maroš Finka

Maroš Finka, riaditeľ Stredoeurópskeho výskumného a vzdelávacieho centra v územnom plánovaní - SPECTRA Centra excelencie EU, expert OSN pre novú urbánnu agendu Habitat III, expert Úradu Vlády SR, člen ARL Hannover, profesor v priestore vesmíru na STU v Bratislave, hovorca SPA-CE.net, výskumnéinštitúcie v oblasti priestorového rozvoja Stredomorie a účasť Európy, účasť vo viac ako 50-tich rokoch a 45 medzinárodných výskumných a na prax orientovaných projektoch v oblasti priestorového plánovania, mestského rozvoja, revitalizácia a environmentálne plánovanie, autor viac ako 200 kníh…...
Read More

Milan Orlovský

Po ukončení technickej univerzity pracoval v spoločnosti zaoberajúcej sa dovozom a distribúciou elektroniky. V roku 2010 spolu s Branislavom Koreňom založili spoločnosť KOOR, s.r.o. ktorá vystupuje od popredných spoločností ESCO na slovenskom trhu. Za jednu z najväčších výhod pre našich zákazníkov považujeme jedinečnú službu v podobe nového moderného zdroja tepla - inteligentnej diaľkovo ovládanej kotolne. Vďaka inovatívnym technológiám výroby tepla dosahujeme výrazné zníženie nákladov na energiu a palivo v porovnaní so spoluprácou s pôvodnými kotlami na uhlie, LTO a plyn,…...
Read More

Igor Wzoš

Vyštudovaný sociológ a nadšenec pre smart energy, poslanec Mestského zastupiteľstva mesta Poprad, člen Komisie regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a kultúry pri Mestskom zastupiteľstve v Poprade, poslanec Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja, člen Komisie školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK. V rámci mesta Poprad sa venuje energetike, smart city a školstvu. Stál pri zrode Popradskej energetickej spoločnosti a združenia Slovak Smart City Cluster. Spoluautor Programu rozvoja mesta Poprad s výhľadom do roku 2040. Predseda riadiaceho výboru v rámci iniciatívy Catching-up…...
Read More