Projekty

Slovak Smart City Cluster je zmluvným partnerom Slovenského centra digitálnych inovácií.

Projekt Slovenské centrum digitálnych inovácií je financovaný Európskou úniou NextGenerationEU a z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti na základe Výzvy č. 17I03-04-V01-00004.

Informácie o Pláne obnovy a odolnosti SR nájdete na www.planobnovy.sk.

                                       


S4S: Smart V4 Strategies 

Projekt podporený Vyšehradským fondom, na ktorom sa podieľajú parteri z krajín V4:

CZ: Czech Smart City Cluster
SK: Slovak Smart City Cluster
HU: Digitális Jólét Nonprofit Kft.
PL: South Poland Cleantech Cluster Sp. z o.o. non for profit

Cieľom projektu je vytvoriť jednotnú štruktúru konceptu Smart City pre krajiny V4 vrátane definovania postupov potrebných k príprave Smart stratégie spoločne vo V4 podľa konceptu s prihliadnutím na národné legislatívy a SMART stratégie.

Nižšie na stránke nájdete bližšie informácie k projektu, ako aj výstup z 1. projektovej aktivity – základná štruktúra konceptu Smart City v slovenčine, češtine, maďarčine a poľštine.

https://smart-v4.eu/


Rast, Inovácie a Sieťovanie Slovak Smart City Cluster 

Informácie o operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk.