Vyštudovaný sociológ a expert pre smart energy, poslanec mesta Poprad
a zároveň poslanec Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja.

V súčasnosti sa venuje konzultačnej činnosti pre mestá, obce a MSP v oblasti smart energy, digitalizácii a environmentálnej problematike.
V rámci mesta Poprad sa venuje energetike, smart city a školstvu. Stál pri zrode Popradskej energetickej spoločnosti a združenia Slovak Smart City Cluster.
Je spoluautorom Programu rozvoja mesta Poprad s výhľadom do roku 2040, Smart konceptu mesta Trenčín, PHSR Trenčianskeho a Nitrianskeho samosprávneho kraja.
Do roku 2019 bol predsedom riadiaceho výboru v rámci iniciatívy Catching-up Regions.