Pracovné skupiny

V súlade s programovým vyhlásením a so stanovami SSCC, pre naplnenie úloh a realizáciu aktivít združenia vzniklo 10 pracovných skupín, ktoré sú špecifické podľa obsahu zamerania, vzájomne sa dopĺňajúcich tak, aby spoločne vytvárali platformu pre napĺňanie cieľov združenia za účelom rozvoja a propagácie konceptu Smart City na území Slovenskej republiky. Pracovná skupina je odborný, poradný, konzultačný a iniciatívny orgán SSCC.

  • METODIKA SMART CITY
  • INTELIGENTNÁ SPRÁVA MESTA (SMART GOVERNANCE)
  • INTELIGENTNÁ EKONOMIKA (SMART ECONOMY)
  • INTELIGENTNÁ ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤA SOCIÁLNE SLUŽBY (SMART HEALTHCARE)
  • INTELIGENTNÁ ENERGETIKA A INTELIGENTNÉ BUDOVY (SMART ENERGY) + CIRCULAR ECONOMY
  • INTELIGENTNÁ DOPRAVA (SMART MOBILITY)
  • VZDELÁVANIE, TURIZMUS (EDUCATION & TOURISM)
  • IKT
  • PR
  • FINANCOVANIE / PROJEKTY / GRANTY

Metodika tvorby a implementácie programov hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja regiónov a obcí s uplatnením princípov udržateľného smart rozvoja

PDF na stiahnutie

stiahnúť