Rada pre SRI

Rada pre smart riešenia a inovácie (ďalej len „Rada SRI“) vzniká na základe spoločnej dohody partnerov, ktorými sú Smart Cities klub a Slovak Smart City Cluster, o intenzívnejšej spolupráci v oblasti inteligentných riešení a inovácií pre mestá, obce, mestské oblasti a samosprávne kraje.
Cieľom vytvorenia Rady SRI je efektívna koordinácia aktivít oboch zakladajúcich partnerov a spoločná platforma neziskových záujmových združení v oblasti inteligentných riešení a inovácií vo vzťahu k partnerom na strane štátu, miestnej územnej a krajskej samosprávy, akademickej a výskumnej sféry, neziskového sektora, podnikateľského prostredia ako aj zahraničných partnerov. Vytvorenie Rady SRI chápu partneri ako začiatok aktivít, na ktorých budú spoločne pracovať. Rada SRI je navrhovaná ako otvorená pre ďalších neziskových partnerov, ktorí preukážu schopnosť a ochotu vytvoriť a ponúknuť pridanú spoločenskú hodnotu v oblasti inteligentných riešení a inovácií.

                                                  

Zakladacia listina Rady SRI

stiahnúť

Rada SRI 2019

stiahnúť