O nás

Naše poslanie

Integrovať kapacity celého spektra dotknutých inštitúcií, samosprávnych orgánov a podnikateľských subjektov v prospech rozvoja a implementácie konceptu rozumných miest a mestských regiónov na Slovensku. Združenie Slovak Smart City Cluster súc si vedomé, že pojem “smart” je veľmi často spájaný iba s technologickými aspektmi, zdôrazňuje skutočnosť, že technológie predstavujú iba časť kvality „smart“.

Technologické inovácie môžu byť účelne a efektívne využívané v prospech ľudí, len ak sú spájané s ľudskými potrebami a zároveň pochopiteľné, prístupné a jednoducho použiteľné pre rôzne sociálne skupiny obyvateľstva. Preto koncept smart city musí v rovnováhe obsahovať tak aspekty technologické ako aj sociálne a ekonomické, v súlade s troma piliermi udržateľnosti.

Inovácie

Súčasný ekonomický a sociálny rozvoj krajín EÚ vrátané Slovenska je úzko spojený s rozvojom vedomostne založenej spoločnosti zasahujúcim do všetkých sfér spoločenského života. Mestá a mestské regióny ako miesta koncentrácie ekonomických, sociálnych a kultúrnych aktivít zohrávajú úlohu ťahúňov tohto rozvoja a reprezentujú hybnú silu inovačne založenej ekonomiky, využitia a zhodnotenia vedomosti a invencie tak v polohe technických a technologických, ako aj spoločenských inovácií.

Rozvoj

Koncept Smart City chápeme ako zastrešujúci a integrujúci pre rôzne oblasti rozvoja mesta a jeho zázemia prirodzene sa dotýkajúci širokej škály subjektov, komunít a jednotlivcov. Aj keď majú koncepcie Smart City spracovávané pre jednotlivé mestá a mestské regióny spoločné prvky, každá musí byť špecifická a jedinečná tak, ako je každé mesto a mestský región jedinečný, s jedinečnými potrebami aj danosťami pre využitie najnovších technológií, sociálnych, ekonomických, či technických inovácií.

Členovia predstavenstva

Marta Kurpašová

tajomníčka predstavenstva

Peter Blaas

člen predstavenstva

Ján Michlík

člen predstavenstva

Maroš Finka

člen predstavenstva

Milan Orlovský

člen predstavenstva

Igor Wzoš

predseda predstavenstva

Napísali o nás

Súbory na stiahnutie

Stanovy zdruzenia Slovak Smart City Cluster

stiahnúť

Programové vyhlásenie

stiahnúť

Žiadosť o členstvo v SSCC (SK)

stiahnúť

Žiadosť o členstvo v SSCC (EN)

stiahnúť

Info o SSCC

stiahnúť

Zápisnice SSCC 2017

stiahnúť

Zápisnice SSCC 2018

stiahnúť

Zápisnice SSCC 2019

stiahnúť

Výročné správy SSCC

stiahnúť

Zápisnice SSCC 2020

stiahnúť

Zápisnice SSCC 2021

stiahnúť

Stratégia SSCC do roku 2025

stiahnúť