Vyštudovaný sociológ a nadšenec pre smart energy, poslanec Mestského zastupiteľstva mesta
Poprad, člen Komisie regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a
kultúry pri Mestskom zastupiteľstve v Poprade, poslanec
Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja, člen Komisie
školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve
PSK.

V rámci mesta Poprad sa venuje energetike, smart city a školstvu.
Stál pri zrode Popradskej energetickej spoločnosti a združenia
Slovak Smart City Cluster. Spoluautor Programu rozvoja mesta Poprad s
výhľadom do roku 2040.

Predseda riadiaceho výboru v rámci iniciatívy Catching-up Regions.