Peter Blaas (1976) pracuje v Antik Technology a Antik Telecom ako Business Development Director, má na starosti rozširovanie vlastnej siete a nových služieb v oblasti spracovania obrazu a Internetu vecí, či rozšírenie technológií Antiku na svetových trhoch. Vyštudoval analýzu informačných systémov na Fakulte hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave. Od počiatku štúdia na VŠ podniká najprv v oblasti marketingovej komunikácie, neskôr v manažérskom poradenstve v telekomunikačnom sektore. V tomto kontexte sa zúčastnil na formovaní komerčného poskytovania služieb internetu v SR, neskôr vzniku trhu broadbandu a ďalej masového nasadenia FTTx triple-play na Slovensku. Od roku 2012 je jeho meno spojené s aktivitami Antiku. Od roku 2020 je členom
predstavenstva Slovak Smart City Cluster.