„SSCC – nový aktér v oblasti rozvoja a implementácie konceptu rozumných miest a mestských regiónov“ v odbornom časopise o urbanite a územnom plánovaní URBANITA (29. ročník / 2017), ktorý vydáva Ministerstvom dopravy a výstavby SR.