„A(E)KO ĎALEJ S ENERGETIKOU V SAMOSPRÁVE?“

je hlavná otázka 5. konferencie SSCC, ktorú organizujeme ako live stream – prenosom  
z priestorov Trenčianskeho samosprávneho kraja dňa

  13. apríla 2022 od 8:20 – 14:00 hod.

Súčasný vývoj na energetickom trhu ukazuje, že samosprávy potrebujú aktívne a systémovo riadiť spotrebu energií a hospodárenie s nimi. Cieľom by pritom dnes nemalo byť len minimalizovať náklady na energie, ale aj nachádzať inovatívne a udržateľné riešenia s ohľadom na budúcnosť.

Konferencia Ako ďalej s energetikou v samospráve? chce priniesť čo najviac praktických príkladov, možností a nástrojov pre aplikovanie opatrení smerujúcich k energetickej sebestačnosti regiónov.

Skúsenosti, názory i konkrétne riešenia v oblasti energetiky budú pre zástupcov miest, obcí, krajov SR i záujemcov z verejnosti prezentovať v odbornej diskusii zástupcovia našich členov a partnerov – experti zo slovenských firiem, samospráv či univerzít pod záštitou
predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja,
Ing. Jaroslava Bašku

REGISTRUJTE  SA ZADARMO:
https://www.inviton.eu/e-12708/a-e-ko-dalej-s-energetikou-v-samosprave

 

PROGRAM

Program 5. konferencia – online