,

Experti SSCC pripravujú Smart riešenia pre Trenčín

Experti SSCC pripravujú v rámci projektu "Smart koncepty v manažmente miestneho a regionálneho rozvoja“ pripravujú  dokument, ako začať využívať moderné technológie v prospech ľudí a prírody. V týchto dňoch prebieha na pôde mesta Trenčín séria workshopov, ktoré jednotlivo komunikujú prípravu dokumentu vo všetkých 10-tich oblastiach smart city s miesnymi odborníkmi. Pozrite si: https://www.facebook.com/trencianskyterajsok/videos/3352261361470724/UzpfSTE4NjU1MTU3NjcwNTcwMzk6MjY5ODcxMDI0MDQwNDI1MA/...
Read More

European Clusters Alliance videokonferencia

Dňa 30. júna 2020 sa konala videokonferencia zástupcov ECA (European Clusters Alliance) s eurokomisárom Thierry Bretonom. SSCC  ako člen Únie klastrov Slovenska a člen platformy klastrov EÚ ECCP sa tiež zúčastnil videokonferencie v zastúpení predsedu predstavenstva. Závery z videokonferencie si v prehľadnej forme prečítajte v spoločnej tlačovej správe prezidentov ECA (Európska klastrova aliancia) a ÚKS (Únia klastrov Slovenska). Závery z virtuálnej konferencie s komisárom Bretonom_ECA_tlačová správa SJ...
Read More
,

Workshopy v Trenčíne

SSCC ako partner projektu “Smart koncepty v manažmente miestneho a regionálneho rozvoja” spoluorganizuje v týchto dňoch sériu workshopov s cieľom informovať odbornú verejnosť o aktuálnom stave aktivít zo strany expertov. Výmenou informácií medzi prizvanými odborníkmi z mesta Trenčín, zástupcami samosprávy a verejnej správy, odbornou verejnosťou, zástupcami odborných zoskupení, tvorcovia Smart koncepcie mesta Trenčín získajú potrebné informácie pre koordináciu pre prípravu návhov riešení v tretej fáze projektu. https://fitcubator.sk/smart-koncepty/                  ...
Read More

KOTRA news

Člen SSCC KOTRA - obchodná sekcia veľvyslanectva Kórejskej republiky každý mesiac informuje o svojich aktivitách - novinkách - príspevkoch vo svojom Newslettri. Newsletter nájdete v sekcii EXPRESS na stránke: https://www.kotra.or.kr/foreign/main/KHEMUI010M.html?LOCALE=en  ...
Read More

SSCC na European Cluster Collaboration Platform

Slovak Smart City Cluster je registrovaný na medzinárodnej platforme spolupráce Európskych klástrov. Cieľom registrácie je zviditeľnenie aktivít združenia a jeho členov na Európskej úrovni, vytváranie partnerstiev a spolupráce na medzinárodnej úrovni. https://www.clustercollaboration.eu/cluster-organisations/slovak-smart-city-cluster „Európske strategické partnerstvá v oblasti klastrov pre investície v oblasti inteligentnej špecializácie“ (ESCP-S3) rámcového programu Európskej komisie COSME prispieva k posilneniu priemyselnej konkurencieschopnosti a investícií v rámci EÚ. ESCP-S3 uľahčujú klastrovú spoluprácu v tematických oblastiach súvisiacich s regionálnymi stratégiami inteligentnej špecializácie a zvyšujú zapojenie tohto odvetvia v kontexte…...
Read More

4. konferencia SSCC 2020 – Metro ON Line

Štvrtá výročná konferencia Slovak Smart City Cluster sa pripravuje v rámci prvého dňa medzinárodnej konferencie Merto ON Line v Poprade dňa 13. októbra 2020. Účastníci sa  zoznámia s aktuálnymi trendmi a modernými Sm(Art) službami pre mestá a obceas využitím pre svojich obyvateľov. Jedným z hlavných cieľov konferencie je podpora vzdelávania, a motivácie mladých ľudí,  ich aktívneho zapojenia sa do spoločenských výziev, podpora a vedenie mladých ľudí k etickému rozvoju ich talentu a kreativity. Viac informácií predbežne na: https://metroonline.sk...
Read More

SMART prístupy chránia aj prírodu

SPECTRA Centra excelencie Európskej únie (EÚ) Slovenskej technickej univerzity v Bratislave - člen SSCC v rámci projektu ConnectGREEN v spolupráci ŠOP, WWF Slovensko, Slovenská agentúra životného prostredia mapujú územie na Slovensku s cieľom vytvorenia databázy migračných trás a opatrení pre ochranu šeliem i učebné materiály pre študentov priestorového plánovania. Čítajte viac na: https://www.slovenskyvidiek.sk/ochranari-mapuju-migracne-trasy-seliem-v-karpatoch/...
Read More

Výstavba ekologického mesta

Vďaka spolupráci s Ústavom manažmentu STU v Bratislave  zahájili výstavbu ekologického mesta na čínskom ostrove. Pozrite si reportáž  Hlavných správ  RTVS zo 14.12.2019 :  čas 00:40:28 "Slovenskí študenti v Číne" https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13982/205773  ...
Read More

SPECTRA už aj v Číne

Stredoeurópske výskumné a školiace centrum v oblasti priestorového plánovania - CENTRUM EXCELENTNOSTI pri Slovenskej technickej univerzite v Bratislave má vďaka spoločným projektom svoje zastúpenie aj v Číne. Kľúčovou osobnosťou projektu a spolupráce je prof. Maroš Finka člen predstavenstva SSCC.        Čítaj materiál: https://drive.google.com/file/d/1Yn4_5Ue5gQPSr6bHKJcSxTbqOvKU7NM4/view?usp=drive_web https://drive.google.com/file/d/1BhoBHyJ3pE-b-n5MF18hpeJktIM0wqjU/view?usp=drive_web https://drive.google.com/file/d/1L1f09Snen-Zkn-lCg4wZhHHpKYmdh_X1/view?usp=drive_web https://drive.google.com/file/d/1wY_LIsFYYnEiDxdH6uk9cz6HJ17sP2u1/view?usp=drive_web https://drive.google.com/file/d/1PCvlwaUPPUy82INTiTRjM4Oq3FM8jU0O/view?usp=drive_web https://drive.google.com/file/d/1xL5bcpPtaMsNcUxjFm7WZL2zGa33zd8w/view?usp=drive_web https://www.stuba.sk/sk/ustavy/ustav-manazmentu/veda-a-vyskum/centrum-spectra.html?page_id=3288...
Read More