FM Camp 2024

Aj tento rok sa uskutoční dvojdňová odborná konferencia plná prípadových štúdií z praxe a trendov v oblasti Facility a Property Managementu - FM Camp 2024! V dňoch  23. - 24. mája. 2024 prednesie množstvo hosťujúcich rečníkov v priestoroch AquaCity Poprad prednášky v piatich tematických sekciách: - Prípadové štúdie a zaujímavé projekty - Inovácie v oblasti facility, property a energy managementu - IoT, BIM, AI - Energetický management a ESG - Nájomné bývanie - FM v štátnej a verejnej správe Hlavným rečníkom…...
Read More

Komunálna samospráva ako katalyzátor spoločenského prebudenia v strednej Európe

V dňoch 9. - 10. mája sa SSCC ako odborný parter zúčastnil na medzinárodnom kolokviu organizovanom Katolíckou univerzitou v Ružomberku, EIPOS e.V. an der TU Dresden a Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave. Podujatie sa uskutočnilo na pôde KU v Ružomberku. Predseda predstavenstva SSCC Igor Wzoš v rámci programu účastníkom priblížil tému  "SMART riešenia - odpoveď na aktuálne výzvy pre samosprávy. Ďalším zo spíkrov podujatia bol člen predstavestva SSCC prof. Maroš Finka s témou "Vízie územného plánovania, rozvoja obcí, spolupráca s…...
Read More

SAPI Energy Conference 2024

Partner nášho klastra - Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI) pozýva na 14. ročník SAPI Energy Conference, ktorá sa uskutoční 22. a 23. mája v Hoteli Senec. Čaká Vás dvojdňové medzinárodné podujatie plné aktuálnych tém zo sveta udržateľnej energetiky, ktorými Vás prevedú experti z rôznych oblastí. Tešiť sa môžete na prednášky a diskusie domácich aj zahraničných odborníkov medzi ktorými vystúpi aj predseda predstavenstva, Igor Wzoš a členovia klastra - za Mesto Kežmarok Ján Ferenčák a za spoločnosť ENMON APP,…...
Read More

2. Národná klastrová konferencia

Začiatkom tohto týždňa sme sa zúčastnili na 2. národnej klastrovej konferencii, ktorá nadviazala na úspešný 1. ročník a pre tento rok sa presunula z Košíc do Trnavy. Konferenciu zastrešila Slovenská inovačná a energetická agentúra, ktorá vytvorila program s medzinárodnou účasťou. Podujatie s podtitulom "Klastre ako motor rozvoja regionálneho inovačného ekosystému" sa zameralo na úlohu a prínos klastrov ako kľúčových inovačných hráčov v procesoch zelenej a digitálnej transformácie v Slovenskej republike. Prvý deň konferencie (11. marec) sa konal za účasti medzinárodných…...
Read More

Noví členovia SSCC

Slovak Smart City Cluster opäť rozšíril svoju členskú základňu. Na zasadnutí Predstavenstva združenia dňa 12. decembra sme privítali nových členov. Tieto nové spolupráce prinášajú do členskej základne subjekt verejnej správy - Obec Horné Sŕnie z Trenčianskeho kraja, ktorá bude v rámci Združenia reperezentovať “smart región”; štátnu príspevkovú organizáciu Národný park Poloniny - najvýchodnejší slovenský národný park, jediný s voľne žijúcim zubrom na Slovensku; ENMON APP s.r.o. - spoločnosť so sídlom v Banskej Bystrici zaoberajúca sa energetickými zariadeniami a riešeniami. Tešíme…...
Read More

Ideathon Poloniny na túre

Združenie SSCC nadviazalo spoluprácu s Národným parkom Poloniny, ktorý v uplynulom roku naplno rozbehol aktivity smerujúce k celkovému rozvoju tohto najvýchodnejšieho slovenského národného parku, výnimočného svojou faunou i flórou. Jednou z aktívít, na ktorej združenie spolu so svojim členom - (f)ITcubator n.o. participovalo, bol 1.ročník súťaže nápadov Poloniny na túre, ktorý sa uskutočnil 5. decembra v Univerzitnom vedeckom parku Technickej univerzity v Košiciach - Technicom. Cieľom tejto súťaže nápadov alebo inak nazvanej aj ideathon bolo generovanie ideí, nápadov ako zlešiť…...
Read More

Značka výnimočnosti v riadení klastrov pre SSCC

29. novembra 2023 sme už po druhý krát získali "Značku výnimočnosti v riadení klastrov BRONZE ": As your organisation fulfills the “Eligibility Criteria for Cluster Management Excellence Labels”, we are pleased to award to you the “Cluster Management Excellence Label BRONZE – Striving for Cluster Excellence”. preklad: "Keďže vaša organizácia spĺňa "Kritériá oprávnenosti pre udelenie značky výnimočnosti v riadení klastrov", s potešením vám udeľujeme "Značku výnimočnosti v riadení klastrov BRONZE - Snaha o výnimočnosť klastrov". Zapojili sme sa do procesu…...
Read More

Jesenná ITAPA – Posledná šanca získať 2 bezplatné vstupy

ITAPA Green  Spolu s naším partnerom Slovenským centrom digitálnych inovácií (SCDI) si Vás dovoľujeme pozvať na konferenciu ITAPA GREEN, ktorá sa uskutoční 23. novembra 2023 v Hoteli Crowne Plaza v Bratislave. Bezplatný vstup získate prostredníctvom registrácie na stránke: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNvabyKNiiVVsiI5IDGsZg3irlA5cEptFyMBwlGVBLwEyMQA/viewform Počet voľných vstupov je vzhľadom na kapacitu priestorov obmedzený na maximálne 100 osôb! Registrujte sa teraz. Pozvanie na konferenciu prijali: • Minister životného prostredia SR Tomáš Taraba. • predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví Andrej Juris. • Peter Chochol zo spoločnosti Sféra. •…...
Read More