Jesenná ITAPA – Posledná šanca získať 2 bezplatné vstupy

ITAPA Green  Spolu s naším partnerom Slovenským centrom digitálnych inovácií (SCDI) si Vás dovoľujeme pozvať na konferenciu ITAPA GREEN, ktorá sa uskutoční 23. novembra 2023 v Hoteli Crowne Plaza v Bratislave. Bezplatný vstup získate prostredníctvom registrácie na stránke: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNvabyKNiiVVsiI5IDGsZg3irlA5cEptFyMBwlGVBLwEyMQA/viewform Počet voľných vstupov je vzhľadom na kapacitu priestorov obmedzený na maximálne 100 osôb! Registrujte sa teraz. Pozvanie na konferenciu prijali: • Minister životného prostredia SR Tomáš Taraba. • predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví Andrej Juris. • Peter Chochol zo spoločnosti Sféra. •…...
Read More

Memorandum o spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska

Združenie SSCC potvrdilo svoju viacročnú spoluprácu so Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS) podpísaním Memoranda o spolupráci na rozvoji konceptu Smart City.  Spolupráca oboch združení zdôrazňuje dôležitosť zdieľania informácií, výmeny skúseností, transferu znalostí a know-how. Vzhľadom na podobné zameranie záujmov a oblastí činností obaja partneri memorandom vyjadrili vôľu spolupracovať na ďalšom rozvoji a implementácii konceptov smart rozvoja obcí, miest a regiónov smerujúcich k efektívnejšiemu fungovaniu miest a regiónov Slovenska.  Memoradnum podpísali predseda ZMOS Jozef Božik a predseda predstavenstva SSCC Igor…...
Read More

Pilotné vzdelávanie Smart City špecialista

Prvý kurz vzdelávania Smart City špecialista bol zrealizovaný v dňoch 26. - 27. 10. 2023 v kongresovom hoteli v Starej Lesnej. Účastníci vzdelávania sú zastupcami členských  miest Sabinov, Kežmarok a Považská Bystrica.                                       Zástupcovia týchto samospráv sa od odborných lektorov dozvedeli o nových riešeniach, príkladoch dobrej praxe zo skúseností z realizácie projektov u nás i v zahraničí ako aj teoretické informácie k…...
Read More
, ,

Pilotné vzdelávanie Smart City špecialista

V dňoch 26. - 27. 10. 2023 sa v Starej Lesnej uskutoční pilotné vzdelávanie programu Smart City špecialista pre zástupcov členských samospráv nášho združenia. Dvojdňové odborné akreditované vzdelávanie v téme smart konceptov, ktoré zastrešujú a integrujú všetky oblasti rozvoja miest a regiónov a dotýkajú sa širokej škály subjektov, komunít a jednotlivcov, budú viesť skúsení odborní lektori - experti SSCC, ktorí si pripravili viacero odborných prezentácií,  praktických skúseností a sú pripravení pomôcť s riešeniami pre konkrétne problémy samospráv v rámci tohto…...
Read More

Biznis cena FÉLIX

Partner SSCC, Slovenská sporiteľňa spolu s INDEX aj tento rok ocení inšpiratívne a spoločensky zodpovedné firmy a samosprávy za aktivity, ktoré prispievajú k bohatšiemu a modernejšiemu Slovensku v rámci 3. ročníka FÉLIX Business Award. Ocenenie sa udeľuje v kategóriách Excelentný biznis príbeh, Výnimočný rodinný biznis, Biznis pre budúce generácie, Verejné dobro a Samospráva pre budúce generácie. Práve v poslednej uvedenej kategórii má naše združenie opäť zastúpenie, a to vďaka nominácii nášho člena - Mesta Trenčín. Kategória sa zameriava na projekty…...
Read More

SSCC a SCDI na konferencii Asociácie prednostov úradov

V dňoch 12. - 13. októbra sa predseda SSCC Igor Wzoš zúčastnil na 32. odbornej konferencii Asociácie prednostov úradov miestnej samosprávy v SR. Spolu so zástupcom partnera nášho združenia - Slovenským centrom digitálnych inovácií (SCDI), pánom Jurajom Polákom prezentovali Igor Wzoš prednostom úradov slovenských samospráv možnosti vzdelávania práve pre zamestnancov samospráv. Informovali o  vzdelávacích programoch a ďalších službách pre samosprávy z oblastí smart riadenia miest,  ktoré združenie SSCC ponúka v rámci spoločného projektu. Dôležitou informáciou bolo predstavenie financovania ponúkaných služieb.…...
Read More

Klaster sa vzdeláva

Riadenie klastrovej organizácie vyžaduje širokú škálu zručností, ktoré zabezpečujú fungovanie takéhoto typu združenia, podporu všetkých jeho členov zo všetkých sektorov vo vyváženej miere, sledovanie aktuálnych trendov nielen v miestnom ekosystéme, ale aj na medzinárodnej úrovni. Združenie SSCC preto definovalo potrebu vzdelávať klastrových pracovníkov v rámci svojej Stratégie a aj ako aktivitu projektu „Rast, Inovácie a Sieťovanie SSCC“ (podporený z EÚ cez MH SR).    Podporu vo forme znalostí a nástrojov na zlepšenie výkonnosti a rastu klastrov ponúkla Európska platforma pre…...
Read More