Predpokladaný termín vzdelávacieho programu Energetický manažment: 

16. – 18. január 2024