„Pošlime klastre do školy“

"Pošlime klastre do školy" je projekt podľa výzvy SEA – Agentúra pre vzdelanie a vedu pre stredné školy. SSCC si ako partnera projektu vybrali študenti Obchodnej akadémie v Poprade (OA) pod vedením učiteľky odborných predmetov pani Martiny Dovalovskej. Aktivita je súčasťou realizovaného projektu "Rast, Inovácie a Sieťovanie Slovak Smart City Cluster", ktorý je v súčasnosti v realizácii. Cieľom aktivity je pripraviť inovatívne návrhy pre klastre od študentov, ako pomôcť klastrom (existujúcim alebo novým), aby sa zviditeľnili v rámci regiónu alebo…...
Read More

SSCC na Eko–inovačnej mape Slovenska

Združenie Slovak Smart City Cluster sa vďaka svojej iniciatíve zapojilo do aktivity vytvorenia Eko – inovačnej mapy Slovenska. Cieľom mapy je predstaviť podporné organizácie a nástroje, ktoré môžu pomôcť preložiť často abstraktné ciele udržateľnosti do praxe, do podnikateľských, či organizačných procesov. Eko-inovácie sú rôzne formy inovácií, ktoré preukázateľne prispievajú k udržateľnému rozvoju znížením nepriaznivých dopadov na životné prostredie, posilnením odolnosti voči ekologickým tlakom, alebo účinnejším a zodpovednejším využívaním prírodných zdrojov. https://embed.kumu.io/cccf9bcff62ffdc9988d290696bc30b6?fbclid=IwAR3KFaWqyMW4C4Zg0DzIOa6hITwBZ0ovgBySrMWPSap0jvs3NwJLaAla2fY#untitled-map...
Read More

online časopis ENGIE News

Člen združenia spoločnosť ENGIE Services a.s. ponúka možnosť získať viac informácií o službách, nových projektoch a technologických inováciách prostredníctvom online časopisu ENGIE News: Ak si želáte posielať časopis ENGIE News do Vašej mailovej schránky kliknite prosím na odkaz Prihláste sa k odberu ENGIE News<https://www.engie.sk/#engie-news> a zaregistrujte sa....
Read More