23. – 24. november 2023

6. – 7. december 2023

11. – 12. marec 2024 (ucelená skupina)

Predpokladaný termín vzdelávacieho programu Smart City špecialista:

10. – 11. apríl 2024