Predpokladaný termín vzdelávacieho programu Smart City špecialista

23. – 24. november 2023

6. – 7. december 2023