„Pošlime klastre do školy“ je projekt podľa výzvy SEA – Agentúra pre vzdelanie a vedu pre stredné školy. SSCC si ako partnera projektu vybrali študenti Obchodnej akadémie v Poprade (OA) pod vedením učiteľky odborných predmetov pani Martiny Dovalovskej.
Aktivita je súčasťou realizovaného projektu „Rast, Inovácie a Sieťovanie Slovak Smart City Cluster“, ktorý je v súčasnosti v realizácii.
Cieľom aktivity je pripraviť inovatívne návrhy pre klastre od študentov, ako pomôcť klastrom (existujúcim alebo novým), aby sa zviditeľnili v rámci regiónu alebo aj mimo neho v rámci predmetu Cvičné firmy.
14. septembra 2023 sa uskutočnilo úvodné stretnutie projektu, kde boli vzájomne prezentované informácie potrebné pre spoluprácu študentov OA a zástupcov SSCC. Víziu a činnosť klastra predstavili klastrová a projektová manažérka SSCC, študenti sa zaujímali o možnosti, ako spoločne propagovať a inovovať činnosti klastrovej organizácie. 

Ďalšou etapou spoločného projektu bude príprava návrhov, konzultácie a záverečné prestavenie výstupov projektu. Projekt potrvá do 30. novembra 2023. Priestory coworkingového centra pre tento workshop poskytla nezisková organizácia (f)ITcubator, ktorá je tiež členom klastra.

Zo stretnutia: