Energetický manažment

Trojdňové odborné akreditované vzdelávanie v téme energetického manažmentu, ktorý zahŕňa analýzu, meranie a  monitoring, plánovanie, výber dodávateľa energií až po riadenie spotreby, a teda optimalizáciu za účelom zvýšenia efektivity hospodárenia. Účelom vzdelávania v danej oblasti je systematické a efektívne riadenie spotreby energie. Tématické okruhy: Energetický manažment Projektovanie a návrhy procesov v energetike Financovanie energetických procesov Klimatická zmena a energetika Legislatíva v oblasti energetiky Vzdelávanie je realizované prezenčnou formou mimo pracoviska účastníkov a/alebo dištančnou formou online. Celkovo 32 vzdelávacích hodín je rozdelených do 3 dní.…...
Read More

SMART CITY Špecialista

Dvojdňové odborné akreditované vzdelávanie v téme smart konceptov, ktoré zastrešujú a integrujú všetky oblasti rozvoja miest a regiónov a dotýkajú sa širokej škály subjektov, komunít a jednotlivcov. Tématické okruhy: SMART mestá a regióny Strategické plánovanie miesta a obcí pre SMART rozvoj Oblasti SMART riešení Prax tvorby SMART koncepcií Budúcnosť SMART rozvoja v podmienkach SR Tvorba SMART stratégie rozvoja obce Vzdelávanie je realizované prezenčnou formou mimo pracoviska účastníkov. Celkovo 16 vzdelávacích hodín je rozdelených na 2 dni, denne po dva 4-hodinové…...
Read More