29. novembra 2023 sme už po druhý krát získali „Značku výnimočnosti v riadení klastrov BRONZE „:

As your organisation fulfills the “Eligibility Criteria for Cluster Management Excellence Labels”, we are pleased to award to you the “Cluster Management Excellence Label BRONZE – Striving for Cluster Excellence”.
preklad:
„Keďže vaša organizácia spĺňa „Kritériá oprávnenosti pre udelenie značky výnimočnosti v riadení klastrov“, s potešením vám udeľujeme „Značku výnimočnosti v riadení klastrov BRONZE – Snaha o výnimočnosť klastrov“.

Zapojili sme sa do procesu hodnotenia a výsledkom je obhájenie postu z roku 2020. Certifikácia je platná na dvojročné obdobie a pre obhájenie získanej excelentnosti pri riadení klastrovej organizácie musia klastre obhájiť po uplynutí obdobia svoju  úroveň riadenia opakovaným testovaním.

„Benchmarking the management of the ECEI Cluster organised by the European Secretariat for Cluster Analysis (ESCA) of VDI/VDE Innovation + Technik GmbH in cooperation with  SIEA.“
preklad:
Porovávanie riadenia klastrových organizácie ECEI v rámci EÚ organizuje Európsky sekretariát pre analýzu klastrov (ESCA) VDI/VDE Innovation + Technik GmbH v spolupráci so  SIEA (Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou).

V súčasnosti sme hodnotení nejvyššou úrovňou riadenia klastrových organizácií v rámci Slovenska a súčasne bronzovou úrovňou v rámci Európskej únie.

BRONZE Label Certificate Slovak Smart City Cluster 2023