Klaster sa vzdeláva

Riadenie klastrovej organizácie vyžaduje širokú škálu zručností, ktoré zabezpečujú fungovanie takéhoto typu združenia, podporu všetkých jeho členov zo všetkých sektorov vo vyváženej miere, sledovanie aktuálnych trendov nielen v miestnom ekosystéme, ale aj na medzinárodnej úrovni. Združenie SSCC preto definovalo potrebu vzdelávať klastrových pracovníkov v rámci svojej Stratégie a aj ako aktivitu projektu „Rast, Inovácie a Sieťovanie SSCC“ (podporený z EÚ cez MH SR).    Podporu vo forme znalostí a nástrojov na zlepšenie výkonnosti a rastu klastrov ponúkla Európska platforma pre…...
Read More

resitech s.r.o. magazín smart building riešení

Spoločnosť resitech - člen SSCC ponúka komunikačnú platformu resitech, ktorá je základom pre smart building riešenia. Oslovuje rezidenčný trh, mestá a obce na Slovensku aj vydávaním magazínu resitech Magazín má náklad 10.000 ks a zdarma sa doručuje: - 9.000 Spoločenstvá vlastníkov bytov - 2.927 miest a obcí ( v el. forme ) - 700 Bytových družstiev a správcovských spoločností - 200 developerov - 143 Mestských zastupiteľstiev Výhody riešení si môžte priblížiť prostredníctvom tohto webinára:  webinár...
Read More

„Pošlime klastre do školy“

"Pošlime klastre do školy" je projekt podľa výzvy SEA – Agentúra pre vzdelanie a vedu pre stredné školy. SSCC si ako partnera projektu vybrali študenti Obchodnej akadémie v Poprade (OA) pod vedením učiteľky odborných predmetov pani Martiny Dovalovskej. Aktivita je súčasťou realizovaného projektu "Rast, Inovácie a Sieťovanie Slovak Smart City Cluster", ktorý je v súčasnosti v realizácii. Cieľom aktivity je pripraviť inovatívne návrhy pre klastre od študentov, ako pomôcť klastrom (existujúcim alebo novým), aby sa zviditeľnili v rámci regiónu alebo…...
Read More

Energetický manažment

Trojdňové odborné akreditované vzdelávanie na tému energetického manažmentu, ktorý zahŕňa analýzu, meranie a  monitoring, plánovanie, výber dodávateľa energií až po riadenie spotreby a teda optimalizáciu za účelom zvýšenia efektivity hospodárenia. Účelom vzdelávania v danej oblasti je systematické a efektívne riadenie spotreby energie. Tématické okruhy: Energetický manažment Projektovanie a návrhy procesov v energetike Financovanie energetických procesov Klimatická zmena a energetika Legislatíva v oblasti energetiky Vzdelávanie je realizované prezenčnou formou mimo pracoviska účastníkov a/alebo dištančnou formou online. Celkovo 32 vzdelávacích hodín je rozdelených do 3 dní.…...
Read More

SMART CITY Špecialista

Dvojdňové odborné akreditované vzdelávanie v téme smart konceptov, ktoré zastrešujú a integrujú všetky oblasti rozvoja miest a regiónov a dotýkajú sa širokej škály subjektov, komunít a jednotlivcov. Tématické okruhy: SMART mestá a regióny Strategické plánovanie miest a obcí pre SMART rozvoj Oblasti SMART riešení Prax tvorby SMART koncepcií Budúcnosť SMART rozvoja v podmienkach SR Tvorba SMART stratégie rozvoja obce Vzdelávanie je realizované prezenčnou formou mimo pracoviska účastníkov. Celkovo 16 vzdelávacích hodín je rozdelených na 2 dni, denne po dva 4-hodinové…...
Read More

Využitie umelej inteligencie v mestách – Workshop pre samosprávy

7. výročná konferencia Slovak Smart City Cluster na konferencii METRO ON/AI Line 2023, AquaCity Poprad Témou tohtoročnej konferencie Metroonline 2023 bude umelá inteligencia (z angl. AI = artificial intelligence). Časť odborného programu sa tento rok presunie do Tech Hall, kde združenie SSCC v rámci 7. ročníka svojej výročnej konferencie pripravilo v spolupráci s Európskym centrom digitálnych informácií HOPERO odborný workshop pre zástupcov samosprávy, verejnej správy a všetkých záujemcov o problematiku umelej integligencie, príležitosti a riešenia,  ktoré prináša pre naše mestá…...
Read More

Konferencia Otvorené vládnutie v Banskej Bystrici

Ako otvorene vládnuť na miestnej úrovni a podporovať mestský rozvoj? Témami z oblasti SMART governmentu (chytrého riadenia) sa bude dňa 10. mája 2023 zaoberať konferencia v Banskej Bystrici v rámci týždňa otvoreného vládnutia. Organizátorom podujatia je Mesto Banská Bystrica v spolupráci s členom SSCC - Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici. Na konferencii budú prezentované skúsenosti z rozvoja miestnej iniciatívy otvoreného vládnutia OGP Local Banská Bystrica v podmienkach Mestskej funkčnej oblasti Banská Bystrica a praktické odporúčania pre prípravu Integrovanej územnej…...
Read More

Fórum pre inteligentné mestá a regióny

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) organizovalo v dňoch 19. - 20, apríla konferenciu s názvom Fórum pre inteligentné mestá a regióny, na ktorú pozvalo aj združenie SSCC. Predseda predstavenstva SSCC, pán Igor Wzoš, vystúpil počas programu podujatia s prezentáciou "Budovanie kapacít so zameraním na agendu inteligentných miest a regiónov", v rámci ktorej predstavil združenie SSCC ako také, jeho ciele, aktivity a činnosti. Medzi panelistami konferencie bol aj zástupca člena SSCC, konateľ spoločnosti ANTIK Telecom, s. r.…...
Read More

SSCC na 1. Národnej klastrovej konferencii a Clusters meet Regions podujatí

V dňoch 29. – 30. marca  sa v priestoroch Kulturparku v Košiciach uskutočnilo podujatie Clusters meet Regions a 1. Národná klastrová konferencia, kde nechýbal ani Slovak Smart City Cluster. Podujatie odštartovala práve 1. Národná klastrová konferencia, zastrešená Úniou klastrov Slovenka, ktorej členom je aj združenie SSCC.  Predseda predstavenstva pán Igor Wzoš v úvodnej časti konferencie, kedy sa prezentovali jednotlivé slovenské klastre, predstavil združenie SSCC a jeho činnosť účastníkom prítomným v Košiciach ako aj online. V diskusnej časti programu diskutovali pán Daniel Ács, prezident Únie…...
Read More