Slovak Smart City Cluster opäť rozšíril svoju členskú základňu. Na zasadnutí Predstavenstva združenia dňa 12. decembra sme privítali nových členov. Tieto nové spolupráce prinášajú do členskej základne

  • subjekt verejnej správy – Obec Horné Sŕnie z Trenčianskeho kraja, ktorá bude v rámci Združenia reperezentovať “smart región”;
  • štátnu príspevkovú organizáciu Národný park Poloniny – najvýchodnejší slovenský národný park, jediný s voľne žijúcim zubrom na Slovensku;
  • ENMON APP s.r.o. – spoločnosť so sídlom v Banskej Bystrici zaoberajúca sa energetickými zariadeniami a riešeniami.

Tešíme sa na spoluprácu!