Aj tento rok sa v AquaCity Poprad dňa 22. júna stretli odborníci zo sveta telco, smartcity, vedy a techniky  na podujatí METRO ON AILINE 2023. Umelá inteligencia bola ústrednou témou všetkých prednášok, panelových diskusií ako aj neformálnych rozhovorov účastníkov.

Združenie SSCC malo na podujatí opäť svoje zástúpenie v podobe 7. výročnej konferencie, tentokrát v rámci workshopu pre samosprávy, ktorý pripravilo spolu s slovenským Európskym centrom digitálnych inovácií (European Digital Innovation Hub – EDIH) HOPERO. Témy prednášajúcich na workshope v Tech Hall sa rovnako ako v hlavnej Business Hall zamerali na využitie umelej inteligencie v samosprávach a špeciálne v energetickom sektore či územnom plánovaní. Predseda predstavenstva Igor Wzoš predstavil ponuku vzdelávania, ktorú naše združenie pripravilo nielen pre zástupcov samospráv. Viac o vzdelávacích programoch SMART manažér a Energetický manažment sa dozviete tu.

Fotogaléria