Dňa 22. júna 2022 sa v Aquacity Poprad uskutočnila 6. výročná konferencia Slovak Smart City Cluster v rámci podujatia Metro ON Line 2022. Združenie SSCC zabezpečilo odbornú časť programu prizvaním fundovaných expertov do panelových diskusií a odborných prednášok. Kvalifikované a vecné diskusie prebiehajúce v hlavnej Business sále s podtitulom „(Um)enie nažívať “ boli zamerané predovšetkým na 2 nosné oblasti – SMART bývanie a SMART doprava.

V rámci bloku týkajúcom sa SMART bývania a budov odborní hostia diskutovali o nájomnom bývaní a možnostiach podpory od štátu, o novinkách vo svete inteligentných technológií z oblasti správy, bezpečnosti či energetickej efektívnosti budov. Okrem digitálnej sféry prednášajúci nezabúdali aj na sociálne aspekty a spoločne hľadali odpoveď na otázku prečo je potrebné začať ovplyvňovať správanie obyvateľov a ich angažovanosť v lokálnych komunitách.

Združenie Smart City Cluster využilo príležitosť účasti zástupcu nášho člena – Czech Smart City Cluster, s ktorým na podujatí oficiálne podpísalo Memorandum o vzájomnej spolupráci  na rozvoji konceptu Smart City krajín V4. Memorandum vytvára základný rámec vzájomnej spolupráce na projekte s názvom „S4S: Smart V4 Strategies“, podporeného prostredníctvom Vyšehradského fondu.

V poobednom bloku venovanému SMART doprave sa účastníci podujatia mohli dozvedieť okrem iného aj o alternatívnych spôsoboch dopravy, pričom o dôležitosti podpory cyklodopravy boli informácie prezentované priamo ministrom dopravy a výstavby SR, pánom Andrejom Doležalom, ktorý nad podujatím prevzal záštitu.

Po ukončení oficiálnych panelových diskusií účastníci využili príležitosť klásť otázky či nadväzovať nové obchodné a partnerské vzťahy v neformálnom prostredí aquaparku aj počas večerného programu, ktorý sa niesol v „eco vs. apokalyptickom” štýle.

Program, profily speakrov, výstupy z konferencie nájdete na: https://metroonline.sk

FOTOGALÉRIA: