Slovak Smart City Cluster organizuje v spolupráci so SME konferencie, Bratislava  a hlavným partnerom spoločnosťou KOOR (člen SSCC)  opäť ako odborný garant programu konferenciu Smart City Summit 2021 s podnázvom Mestám v pandémii vzrástlo sebavedomie.

1. Júna 2021 od 10:30 hod. online

Členovia Predstavenstva SSCC Igor Wzoš a Milan Orlovský budú diskutovať na témy: „Aké poučenie si z pandémie odnášajú úspešní regionálni lídri a čo je ich prioritou pre najbližšie roky?“ alebo „Ako by sa slovenské mestá mali pripraviť na pokoronovú realitu?“,  či ďalšie témy súvisiace s problematikou zavádzania smart postupov a technológiíí do života  slovenských miest. Spolu s nimi budú hosťami online diskusie Ivan Mikloš, bývalý podpredseda vlády a minister financií SR, primátori slovenských miest M. Vallo, P. Fiabáne, M.Kollár, B.Tréger a ďaľší hostia.

Pozývame Vás na sledovanie online konferencie pre získanie kvalitných odborných informácií a názorov v tejto tematitke. 

Viac informácii a podrobný progam nájdete na:     https://smekonferencie.sk/podujatie/smart-city-summit-2021/

Konferenciu bude možné sledovať bezplatne a bez nutnosti registrácie na Youtube kanále Denníka SME.