Biznis fórum, ktoré prezradí vízie slovenského priemyslu

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) spolu s partnerom Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) organizujú podujatie Slovak Industry Vision Day, ktoré sa chce bližšie pozrieť na inovačný potenciál Slovenska. Účastníci sa budú môcť napojiť na nové trendy a získať príležitosti na nový biznis.

Podujatie upozorní všetkých kľúčových hráčov významných pre priemysel, že smart technológie hýbu aj Slovenskom. Zároveň sa budú hľadať odpovede na to, ako vie slovenský priemysel spolupracovať s umelou inteligenciou, a aké sú jeho vízie v rámci priemyslu 5. 0?

Podujatie sa uskutoční 24.11.2022 v Bratislave. Registrácia na podujatie je spoplatnená a je otvorená do 10.11.2022. Vzájomné b2b rokovania si môžu záujemcovia plánovať od 10.11.2022 do 17.11.2022.

Viac informácií o podujatí a registračný link nájdete na stránke Národnej kancelárie Horizont Európa.