Prof. Maroš Finka, riaditeľ Stredoeurópskeho výskumného a vzdelávacieho
centra v priestorovom plánovaní – SPECTRA Centra excelencie EU, expert
OSN pre Novú urbánnu agendu Habitat III, expert Úradu Vlády SR, člen ARL
Hannover, profesor v odbore priestorového plánovanie na Ústave
manažmentu STU v Bratislave, hovorca SPA-CE.net, siete výskumných
inštitútov v oblasti priestorového rozvoja Strednej a východnej Európy,
participoval vo viac ako 50 národných a 45 medzinárodných výskumných
a na prax orientovaných projektoch v oblasti Európskeho priestorového
plánovania, mestského rozvoja, revitalizácie a environmentálneho
plánovania, autor viac ako 200 kníh a článkov v medzinárodných
a domácich periodikách a vystúpeni na vedeckých podujatiach, držiteľ
ceny Vedec roka a Danubius Award 2017.

 

www.pressreader.com