Maroš Finka, riaditeľ Stredoeurópskeho výskumného a vzdelávacieho centra v územnom plánovaní – SPECTRA Centra excelencie EU, expert OSN pre novú urbánnu agendu Habitat III, expert Úradu Vlády SR, člen ARL Hannover, profesor v priestore vesmíru na STU v Bratislave, hovorca SPA-CE.net, výskumnéinštitúcie v oblasti priestorového rozvoja Stredomorie a účasť Európy, účasť vo viac ako 50-tich rokoch a 45 medzinárodných výskumných a na prax orientovaných projektoch v oblasti priestorového plánovania, mestského rozvoja, revitalizácia a environmentálne plánovanie, autor viac ako 200 kníh a krajín v rámci slovenských periodík a vystúpení na vedeckých podujatiach, držiteľ cien Vedec roka a cena Danubius 2017.

www.pressreader.com