„Fungovanie miest sa dá relatívne rýchlo a lacno zjednodušiť. Ak si primátori a starostovia osvoja agendu smart cities.“ aj o tomto sa diskutovalo na konferencii SMART CITIES 2018 „Od vízií k efektívnym riešenia“ 16.10.2018 v Bratislave.

viac v článku HN Radovana Jankoviča:
článok