Smart City je najdemokratickejší koncept, ktorý tu kedy bol. Dotýka sa každého z nás, každý z nás je príjemcom hodnoty, ale každý z nás môže zároveň jeho hodnotu spoluvytvárať.