Smart riešenia pomôžu lepšie plánovať a hospodáriť – téma, o ktorej hovorí člen predstavenstva Igor Wzoš v článku pre Hospodárske noviny.  Viac nájdete v článku HN zo 14.09.2018 s. 12, v prílohe a na www.HNoline.sk

clanok_HN