29. novembra 203 sme už po druhý krát sme získali "Značku výnimočnosti v riadení klastrov BRONZE - Snaha o výnimočnosť klastrov": As your organisation fulfills the “Eligibility Criteria for Cluster Management Excellence Labels”, we are pleased to award to you the “Cluster Management Excellence Label BRONZE – Striving for Cluster Excellence”. preklad: Keďže vaša organizácia spĺňa "Kritériá oprávnenosti pre udelenie značky výnimočnosti v riadení klastrov", s potešením vám udeľujeme "Značku výnimočnosti v riadení klastrov BRONZE - Snaha o výnimočnosť klastrov".…...
Read More

Jesenná ITAPA – Posledná šanca získať 2 bezplatné vstupy

ITAPA Green  Spolu s naším partnerom Slovenským centrom digitálnych inovácií (SCDI) si Vás dovoľujeme pozvať na konferenciu ITAPA GREEN, ktorá sa uskutoční 23. novembra 2023 v Hoteli Crowne Plaza v Bratislave. Bezplatný vstup získate prostredníctvom registrácie na stránke: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNvabyKNiiVVsiI5IDGsZg3irlA5cEptFyMBwlGVBLwEyMQA/viewform Počet voľných vstupov je vzhľadom na kapacitu priestorov obmedzený na maximálne 100 osôb! Registrujte sa teraz. Pozvanie na konferenciu prijali: • Minister životného prostredia SR Tomáš Taraba. • predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví Andrej Juris. • Peter Chochol zo spoločnosti Sféra. •…...
Read More

Memorandum o spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska

Združenie SSCC potvrdilo svoju viacročnú spoluprácu so Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS) podpísaním Memoranda o spolupráci na rozvoji konceptu Smart City.  Spolupráca oboch združení zdôrazňuje dôležitosť zdieľania informácií, výmeny skúseností, transferu znalostí a know-how. Vzhľadom na podobné zameranie záujmov a oblastí činností obaja partneri memorandom vyjadrili vôľu spolupracovať na ďalšom rozvoji a implementácii konceptov smart rozvoja obcí, miest a regiónov smerujúcich k efektívnejšiemu fungovaniu miest a regiónov Slovenska.  Memoradnum podpísali predseda ZMOS Jozef Božik a predseda predstavenstva SSCC Igor…...
Read More

Pilotné vzdelávanie Smart City špecialista

Prvý kurz vzdelávania Smart City špecialista bol zrealizovaný v dňoch 26. - 27. 10. 2023 v kongresovom hoteli v Starej Lesnej. Účastníci vzdelávania sú zastupcami členských  miest Sabinov, Kežmarok a Považská Bystrica.                                       Zástupcovia týchto samospráv sa od odborných lektorov dozvedeli o nových riešeniach, príkladoch dobrej praxe zo skúseností z realizácie projektov u nás i v zahraničí ako aj teoretické informácie k…...
Read More
, ,

Pilotné vzdelávanie Smart City špecialista

V dňoch 26. - 27. 10. 2023 sa v Starej Lesnej uskutoční pilotné vzdelávanie programu Smart City špecialista pre zástupcov členských samospráv nášho združenia. Dvojdňové odborné akreditované vzdelávanie v téme smart konceptov, ktoré zastrešujú a integrujú všetky oblasti rozvoja miest a regiónov a dotýkajú sa širokej škály subjektov, komunít a jednotlivcov, budú viesť skúsení odborní lektori - experti SSCC, ktorí si pripravili viacero odborných prezentácií,  praktických skúseností a sú pripravení pomôcť s riešeniami pre konkrétne problémy samospráv v rámci tohto…...
Read More

Biznis cena FÉLIX

Partner SSCC, Slovenská sporiteľňa spolu s INDEX aj tento rok ocení inšpiratívne a spoločensky zodpovedné firmy a samosprávy za aktivity, ktoré prispievajú k bohatšiemu a modernejšiemu Slovensku v rámci 3. ročníka FÉLIX Business Award. Ocenenie sa udeľuje v kategóriách Excelentný biznis príbeh, Výnimočný rodinný biznis, Biznis pre budúce generácie, Verejné dobro a Samospráva pre budúce generácie. Práve v poslednej uvedenej kategórii má naše združenie opäť zastúpenie, a to vďaka nominácii nášho člena - Mesta Trenčín. Kategória sa zameriava na projekty…...
Read More

SSCC a SCDI na konferencii Asociácie prednostov úradov

V dňoch 12. - 13. októbra sa predseda SSCC Igor Wzoš zúčastnil na 32. odbornej konferencii Asociácie prednostov úradov miestnej samosprávy v SR. Spolu so zástupcom partnera nášho združenia - Slovenským centrom digitálnych inovácií (SCDI), pánom Jurajom Polákom prezentovali Igor Wzoš prednostom úradov slovenských samospráv možnosti vzdelávania práve pre zamestnancov samospráv. Informovali o  vzdelávacích programoch a ďalších službách pre samosprávy z oblastí smart riadenia miest,  ktoré združenie SSCC ponúka v rámci spoločného projektu. Dôležitou informáciou bolo predstavenie financovania ponúkaných služieb.…...
Read More