Biznis cena FÉLIX

Partner SSCC, Slovenská sporiteľňa spolu s INDEX aj tento rok ocení inšpiratívne a spoločensky zodpovedné firmy a samosprávy za aktivity, ktoré prispievajú k bohatšiemu a modernejšiemu Slovensku v rámci 3. ročníka FÉLIX Business Award. Ocenenie sa udeľuje v kategóriách Excelentný biznis príbeh, Výnimočný rodinný biznis, Biznis pre budúce generácie, Verejné dobro a Samospráva pre budúce generácie. Práve v poslednej uvedenej kategórii má naše združenie opäť zastúpenie, a to vďaka nominácii nášho člena - Mesta Trenčín. Kategória sa zameriava na projekty…...
Read More

SSCC a SCDI na konferencii Asociácie prednostov úradov

V dňoch 12. - 13. októbra sa predseda SSCC Igor Wzoš zúčastnil na 32. odbornej konferencii Asociácie prednostov úradov miestnej samosprávy v SR. Spolu so zástupcom partnera nášho združenia - Slovenským centrom digitálnych inovácií (SCDI), pánom Jurajom Polákom prezentovali Igor Wzoš prednostom úradov slovenských samospráv možnosti vzdelávania práve pre zamestnancov samospráv. Informovali o  vzdelávacích programoch a ďalších službách pre samosprávy z oblastí smart riadenia miest,  ktoré združenie SSCC ponúka v rámci spoločného projektu. Dôležitou informáciou bolo predstavenie financovania ponúkaných služieb.…...
Read More

Klaster sa vzdeláva

Riadenie klastrovej organizácie vyžaduje širokú škálu zručností, ktoré zabezpečujú fungovanie takéhoto typu združenia, podporu všetkých jeho členov zo všetkých sektorov vo vyváženej miere, sledovanie aktuálnych trendov nielen v miestnom ekosystéme, ale aj na medzinárodnej úrovni. Združenie SSCC preto definovalo potrebu vzdelávať klastrových pracovníkov v rámci svojej Stratégie a aj ako aktivitu projektu „Rast, Inovácie a Sieťovanie SSCC“ (podporený z EÚ cez MH SR).    Podporu vo forme znalostí a nástrojov na zlepšenie výkonnosti a rastu klastrov ponúkla Európska platforma pre…...
Read More

resitech s.r.o. magazín smart building riešení

Spoločnosť resitech - člen SSCC ponúka komunikačnú platformu resitech, ktorá je základom pre smart building riešenia. Oslovuje rezidenčný trh, mestá a obce na Slovensku aj vydávaním magazínu resitech Magazín má náklad 10.000 ks a zdarma sa doručuje: - 9.000 Spoločenstvá vlastníkov bytov - 2.927 miest a obcí ( v el. forme ) - 700 Bytových družstiev a správcovských spoločností - 200 developerov - 143 Mestských zastupiteľstiev Výhody riešení si môžte priblížiť prostredníctvom tohto webinára:  webinár...
Read More

„Pošlime klastre do školy“

"Pošlime klastre do školy" je projekt podľa výzvy SEA – Agentúra pre vzdelanie a vedu pre stredné školy. SSCC si ako partnera projektu vybrali študenti Obchodnej akadémie v Poprade (OA) pod vedením učiteľky odborných predmetov pani Martiny Dovalovskej. Aktivita je súčasťou realizovaného projektu "Rast, Inovácie a Sieťovanie Slovak Smart City Cluster", ktorý je v súčasnosti v realizácii. Cieľom aktivity je pripraviť inovatívne návrhy pre klastre od študentov, ako pomôcť klastrom (existujúcim alebo novým), aby sa zviditeľnili v rámci regiónu alebo…...
Read More

Energetický manažment

Trojdňové odborné akreditované vzdelávanie na tému energetického manažmentu, ktorý zahŕňa analýzu, meranie a  monitoring, plánovanie, výber dodávateľa energií až po riadenie spotreby a teda optimalizáciu za účelom zvýšenia efektivity hospodárenia. Účelom vzdelávania v danej oblasti je systematické a efektívne riadenie spotreby energie. Tématické okruhy: Energetický manažment Projektovanie a návrhy procesov v energetike Financovanie energetických procesov Klimatická zmena a energetika Legislatíva v oblasti energetiky Vzdelávanie je realizované prezenčnou formou mimo pracoviska účastníkov a/alebo dištančnou formou online. Celkovo 32 vzdelávacích hodín je rozdelených do 3 dní.…...
Read More

SMART CITY Špecialista

Dvojdňové odborné akreditované vzdelávanie v téme smart konceptov, ktoré zastrešujú a integrujú všetky oblasti rozvoja miest a regiónov a dotýkajú sa širokej škály subjektov, komunít a jednotlivcov. Tématické okruhy: SMART mestá a regióny Strategické plánovanie miest a obcí pre SMART rozvoj Oblasti SMART riešení Prax tvorby SMART koncepcií Budúcnosť SMART rozvoja v podmienkach SR Tvorba SMART stratégie rozvoja obce Vzdelávanie je realizované prezenčnou formou mimo pracoviska účastníkov. Celkovo 16 vzdelávacích hodín je rozdelených na 2 dni, denne po dva 4-hodinové…...
Read More

Využitie umelej inteligencie v mestách – Workshop pre samosprávy

7. výročná konferencia Slovak Smart City Cluster na konferencii METRO ON/AI Line 2023, AquaCity Poprad Témou tohtoročnej konferencie Metroonline 2023 bude umelá inteligencia (z angl. AI = artificial intelligence). Časť odborného programu sa tento rok presunie do Tech Hall, kde združenie SSCC v rámci 7. ročníka svojej výročnej konferencie pripravilo v spolupráci s Európskym centrom digitálnych informácií HOPERO odborný workshop pre zástupcov samosprávy, verejnej správy a všetkých záujemcov o problematiku umelej integligencie, príležitosti a riešenia,  ktoré prináša pre naše mestá…...
Read More

Člen SSCC na EXPO v Dubaji

Člen združenia SSCC - Antik Telecom, s.r.o. sa v týchto dňoch zúčastnil na výstave CABSAT v Dubaji, kde prezentoval svoj technologický vývoj, smart riešenia a aktivity združenia. Výstava bola zameraná na digitálny prenos dát, hospitality služieb, vysielania, satelitnej komunikácie a tých najlepších riešení pre poskytovateľov. Tešíme sa z propagácie našich členov na zahraničných podujatiach....
Read More