SMART CITY Špecialista

Dvojdňové odborné akreditované vzdelávanie v téme smart konceptov, ktoré zastrešujú a integrujú všetky oblasti rozvoja miest a regiónov a dotýkajú sa širokej škály subjektov, komunít a jednotlivcov. Tématické okruhy: SMART mestá a regióny Strategické plánovanie miest a obcí pre SMART rozvoj Oblasti SMART riešení Prax tvorby SMART koncepcií Budúcnosť SMART rozvoja v podmienkach SR Tvorba SMART stratégie rozvoja obce Vzdelávanie je realizované prezenčnou formou mimo pracoviska účastníkov. Celkovo 16 vzdelávacích hodín je rozdelených na 2 dni, denne po dva 4-hodinové…...
Read More

Využitie umelej inteligencie v mestách – Workshop pre samosprávy

7. výročná konferencia Slovak Smart City Cluster na konferencii METRO ON/AI Line 2023, AquaCity Poprad Témou tohtoročnej konferencie Metroonline 2023 bude umelá inteligencia (z angl. AI = artificial intelligence). Časť odborného programu sa tento rok presunie do Tech Hall, kde združenie SSCC v rámci 7. ročníka svojej výročnej konferencie pripravilo v spolupráci s Európskym centrom digitálnych informácií HOPERO odborný workshop pre zástupcov samosprávy, verejnej správy a všetkých záujemcov o problematiku umelej integligencie, príležitosti a riešenia,  ktoré prináša pre naše mestá…...
Read More

Člen SSCC na EXPO v Dubaji

Člen združenia SSCC - Antik Telecom, s.r.o. sa v týchto dňoch zúčastnil na výstave CABSAT v Dubaji, kde prezentoval svoj technologický vývoj, smart riešenia a aktivity združenia. Výstava bola zameraná na digitálny prenos dát, hospitality služieb, vysielania, satelitnej komunikácie a tých najlepších riešení pre poskytovateľov. Tešíme sa z propagácie našich členov na zahraničných podujatiach....
Read More

Konferencia Otvorené vládnutie v Banskej Bystrici

Ako otvorene vládnuť na miestnej úrovni a podporovať mestský rozvoj? Témami z oblasti SMART governmentu (chytrého riadenia) sa bude dňa 10. mája 2023 zaoberať konferencia v Banskej Bystrici v rámci týždňa otvoreného vládnutia. Organizátorom podujatia je Mesto Banská Bystrica v spolupráci s členom SSCC - Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici. Na konferencii budú prezentované skúsenosti z rozvoja miestnej iniciatívy otvoreného vládnutia OGP Local Banská Bystrica v podmienkach Mestskej funkčnej oblasti Banská Bystrica a praktické odporúčania pre prípravu Integrovanej územnej…...
Read More

Fórum pre inteligentné mestá a regióny

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) organizovalo v dňoch 19. - 20, apríla konferenciu s názvom Fórum pre inteligentné mestá a regióny, na ktorú pozvalo aj združenie SSCC. Predseda predstavenstva SSCC, pán Igor Wzoš, vystúpil počas programu podujatia s prezentáciou "Budovanie kapacít so zameraním na agendu inteligentných miest a regiónov", v rámci ktorej predstavil združenie SSCC ako také, jeho ciele, aktivity a činnosti. Medzi panelistami konferencie bol aj zástupca člena SSCC, konateľ spoločnosti ANTIK Telecom, s. r.…...
Read More

SSCC na 1. Národnej klastrovej konferencii a Clusters meet Regions podujatí

V dňoch 29. – 30. marca  sa v priestoroch Kulturparku v Košiciach uskutočnilo podujatie Clusters meet Regions a 1. Národná klastrová konferencia, kde nechýbal ani Slovak Smart City Cluster. Podujatie odštartovala práve 1. Národná klastrová konferencia, zastrešená Úniou klastrov Slovenka, ktorej členom je aj združenie SSCC.  Predseda predstavenstva pán Igor Wzoš v úvodnej časti konferencie, kedy sa prezentovali jednotlivé slovenské klastre, predstavil združenie SSCC a jeho činnosť účastníkom prítomným v Košiciach ako aj online. V diskusnej časti programu diskutovali pán Daniel Ács, prezident Únie…...
Read More

Ďalší energetický workshop úspešne za nami!

V piatok, 24. marca sme sa opäť pozreli na energetické témy a možnosti riešení vyvstávajúcich otázok v rámci danej problematiky. V poradí druhý workshop zo série Energetické projekty v samosprávach združenie SSCC zorganizovalo tentokrát v spolupráci s mestom Kežmarok, ktoré nás privítalo v priestoroch svojej historickej radnice. Primátor mesta Ján Ferenčák prezentoval príklady dobrej praxe, ktorými mesto postupne napĺňa svoju víziu transformácie Kežmarku na Smart Green City [pozn. chytré zelené mesto]. Pre zástupcov samospráv ako aj hostí z iných združení…...
Read More

Energetické projekty v samosprávach v Kežmarku

Vo februári združenie SSCC zrealizovalo v spolupráci s členom združenia, Mestom Dubnica nad Váhom workshop s názvom Energetické projekty v samosprávach (report z podujatia si prečítate TU). V diskusii na tému energetiky sme sa rozhodli pokračovať aj na východe Slovenska, v meste Kežmarok, kde sa workshop uskutoční 24. marca 2023. Pozývame Vás informovať sa o energetických riešeniach vhodných pre samosprávy, o spôsoboch financovania energetických projektov, o súčasnej legislatíve ako aj o reálnych výsledkoch zavedenia energetických opatrení do praxe. Člen SSCC…...
Read More

Workshop: Ako na inovácie v samospráve?

Inovačná dielňa pre udržateľný mestský rozvoj a integrované územné investície (UMR/IÚI) Pozývame Vás na workshop zameraný na praktické nástroje pre samosprávy, ktoré pripravujú zásobník inovatívnych projektov do UMR/IÚI. Podujatie, ktorého je združenie Slovak Smart City Cluster partnerom, sa uskutoční dňa 15. marca 2023, od 10:00 – 15:00 hod. v Sky Park Offices v Bratislave. Stretnutie bude prioritne diskusiou o oblastiach, v ktorých by samosprávy najviac potrebovali pomoc, s cieľom „ušiť“ nový podporný program na mieru potrieb samospráv. Program podujatia nájdete…...
Read More

Energetické projekty v samosprávach – Dubnica nad Váhom

Utorok 21. februára združenie SSCC zrealizovalo v spolupráci s Mestom Dubnica nad Váhom workshop s názvom Energetické projekty v samosprávach. Podujatie, ktoré sa konalo na Mestskom úrade v Dubnici nad Váhom, bolo cielené predovšetkým pre členské samosprávy. Privítali sme aj  hostí z iných miest a organizácií osobne v Dubnici a tiež prostredníctvom online prenosu. Témou odbornej diskusie boli energetické komunity, energetické služby, manažment dát ako aj financovanie projektov na úsporu energií. Mesto Dubnica n/V. prostredníctvom zástupcu predviedlo účastníkom Smart mapu…...
Read More