Komunálna samospráva ako katalyzátor spoločenského prebudenia v strednej Európe

V dňoch 9. - 10. mája sa SSCC ako odborný parter zúčastnil na medzinárodnom kolokviu organizovanom Katolíckou univerzitou v Ružomberku, EIPOS e.V. an der TU Dresden a Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave. Podujatie sa uskutočnilo na pôde KU v Ružomberku. Predseda predstavenstva SSCC Igor Wzoš v rámci programu účastníkom priblížil tému  "SMART riešenia - odpoveď na aktuálne výzvy pre samosprávy. Ďalším zo spíkrov podujatia bol člen predstavestva SSCC prof. Maroš Finka s témou "Vízie územného plánovania, rozvoja obcí, spolupráca s…...
Read More

2. Národná klastrová konferencia

Začiatkom tohto týždňa sme sa zúčastnili na 2. národnej klastrovej konferencii, ktorá nadviazala na úspešný 1. ročník a pre tento rok sa presunula z Košíc do Trnavy. Konferenciu zastrešila Slovenská inovačná a energetická agentúra, ktorá vytvorila program s medzinárodnou účasťou. Podujatie s podtitulom "Klastre ako motor rozvoja regionálneho inovačného ekosystému" sa zameralo na úlohu a prínos klastrov ako kľúčových inovačných hráčov v procesoch zelenej a digitálnej transformácie v Slovenskej republike. Prvý deň konferencie (11. marec) sa konal za účasti medzinárodných…...
Read More

Noví členovia SSCC

Slovak Smart City Cluster opäť rozšíril svoju členskú základňu. Na zasadnutí Predstavenstva združenia dňa 12. decembra sme privítali nových členov. Tieto nové spolupráce prinášajú do členskej základne subjekt verejnej správy - Obec Horné Sŕnie z Trenčianskeho kraja, ktorá bude v rámci Združenia reperezentovať “smart región”; štátnu príspevkovú organizáciu Národný park Poloniny - najvýchodnejší slovenský národný park, jediný s voľne žijúcim zubrom na Slovensku; ENMON APP s.r.o. - spoločnosť so sídlom v Banskej Bystrici zaoberajúca sa energetickými zariadeniami a riešeniami. Tešíme…...
Read More

Ideathon Poloniny na túre

Združenie SSCC nadviazalo spoluprácu s Národným parkom Poloniny, ktorý v uplynulom roku naplno rozbehol aktivity smerujúce k celkovému rozvoju tohto najvýchodnejšieho slovenského národného parku, výnimočného svojou faunou i flórou. Jednou z aktívít, na ktorej združenie spolu so svojim členom - (f)ITcubator n.o. participovalo, bol 1.ročník súťaže nápadov Poloniny na túre, ktorý sa uskutočnil 5. decembra v Univerzitnom vedeckom parku Technickej univerzity v Košiciach - Technicom. Cieľom tejto súťaže nápadov alebo inak nazvanej aj ideathon bolo generovanie ideí, nápadov ako zlešiť…...
Read More

Značka výnimočnosti v riadení klastrov pre SSCC

29. novembra 2023 sme už po druhý krát získali "Značku výnimočnosti v riadení klastrov BRONZE ": As your organisation fulfills the “Eligibility Criteria for Cluster Management Excellence Labels”, we are pleased to award to you the “Cluster Management Excellence Label BRONZE – Striving for Cluster Excellence”. preklad: "Keďže vaša organizácia spĺňa "Kritériá oprávnenosti pre udelenie značky výnimočnosti v riadení klastrov", s potešením vám udeľujeme "Značku výnimočnosti v riadení klastrov BRONZE - Snaha o výnimočnosť klastrov". Zapojili sme sa do procesu…...
Read More

Memorandum o spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska

Združenie SSCC potvrdilo svoju viacročnú spoluprácu so Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS) podpísaním Memoranda o spolupráci na rozvoji konceptu Smart City.  Spolupráca oboch združení zdôrazňuje dôležitosť zdieľania informácií, výmeny skúseností, transferu znalostí a know-how. Vzhľadom na podobné zameranie záujmov a oblastí činností obaja partneri memorandom vyjadrili vôľu spolupracovať na ďalšom rozvoji a implementácii konceptov smart rozvoja obcí, miest a regiónov smerujúcich k efektívnejšiemu fungovaniu miest a regiónov Slovenska.  Memoradnum podpísali predseda ZMOS Jozef Božik a predseda predstavenstva SSCC Igor…...
Read More

Pilotné vzdelávanie Smart City špecialista

Prvý kurz vzdelávania Smart City špecialista bol zrealizovaný v dňoch 26. - 27. 10. 2023 v kongresovom hoteli v Starej Lesnej. Účastníci vzdelávania sú zastupcami členských  miest Sabinov, Kežmarok a Považská Bystrica.                                       Zástupcovia týchto samospráv sa od odborných lektorov dozvedeli o nových riešeniach, príkladoch dobrej praxe zo skúseností z realizácie projektov u nás i v zahraničí ako aj teoretické informácie k…...
Read More
, ,

Pilotné vzdelávanie Smart City špecialista

V dňoch 26. - 27. 10. 2023 sa v Starej Lesnej uskutoční pilotné vzdelávanie programu Smart City špecialista pre zástupcov členských samospráv nášho združenia. Dvojdňové odborné akreditované vzdelávanie v téme smart konceptov, ktoré zastrešujú a integrujú všetky oblasti rozvoja miest a regiónov a dotýkajú sa širokej škály subjektov, komunít a jednotlivcov, budú viesť skúsení odborní lektori - experti SSCC, ktorí si pripravili viacero odborných prezentácií,  praktických skúseností a sú pripravení pomôcť s riešeniami pre konkrétne problémy samospráv v rámci tohto…...
Read More

Biznis cena FÉLIX

Partner SSCC, Slovenská sporiteľňa spolu s INDEX aj tento rok ocení inšpiratívne a spoločensky zodpovedné firmy a samosprávy za aktivity, ktoré prispievajú k bohatšiemu a modernejšiemu Slovensku v rámci 3. ročníka FÉLIX Business Award. Ocenenie sa udeľuje v kategóriách Excelentný biznis príbeh, Výnimočný rodinný biznis, Biznis pre budúce generácie, Verejné dobro a Samospráva pre budúce generácie. Práve v poslednej uvedenej kategórii má naše združenie opäť zastúpenie, a to vďaka nominácii nášho člena - Mesta Trenčín. Kategória sa zameriava na projekty…...
Read More

SSCC a SCDI na konferencii Asociácie prednostov úradov

V dňoch 12. - 13. októbra sa predseda SSCC Igor Wzoš zúčastnil na 32. odbornej konferencii Asociácie prednostov úradov miestnej samosprávy v SR. Spolu so zástupcom partnera nášho združenia - Slovenským centrom digitálnych inovácií (SCDI), pánom Jurajom Polákom prezentovali Igor Wzoš prednostom úradov slovenských samospráv možnosti vzdelávania práve pre zamestnancov samospráv. Informovali o  vzdelávacích programoch a ďalších službách pre samosprávy z oblastí smart riadenia miest,  ktoré združenie SSCC ponúka v rámci spoločného projektu. Dôležitou informáciou bolo predstavenie financovania ponúkaných služieb.…...
Read More