Spolupráca klastrov krajín V4

15. ročník konferencie METRO On line 2022, ktorý sa uskutočnil v Poprade 22. júna, sa niesol aj v znamení prehlbovania partnerských vzťahov s našimi členmi. Združenie SSCC priamo na podujatí podpísalo Memorandum o vzájomnej spolupráci na rozvoji konceptu Smart City krajín V4 s členom združenia - Czech Smart City Cluster. Memorandum vytvára základný rámec vzájomnej spolupráce na projekte s názvom „S4S: Smart V4 Strategies“, ktorý bol úspešný v rámci grantového programu Višehradského fondu. Na partnerskej spolupráci klastrov krajín V4 budú…...
Read More

Odborná exkurzia – Digitálna transformácia verejnej správy

Náš spolupracujúci partner Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora (AHK Slowakei) pripravila v dňoch 26. - 27. apríl 2022  zaujímavú exkurziu s nemeckými partnermi. Podujatie je určené slovenským inštutúciám, mestám, obciam a odborným záujemcom. Slovenskí a bavorskí odborníci budú na podujatí  prezentovať aktuálnu situáciu, výzvy, nové poznatky a inšpirácie do budúcnosti. Popludní bude možné realizovať krátke online rozhovory s bavorskými inšsšitúciami, mestami a firmami o aplikaciách a riešeniach zrealizovalých v Bavorsku v rámci digitálnej transformácie. Program exkurzie: Program_exkurzia  alebo na stránke partnera: AHK Slowakei Exkurzia Vám prinesie nové poznatky a riešenia, príklady…...
Read More

Positive Energy Districts

Medzinárodný workshop  dňa 28. 3. 2022 Positive Energy Districts organizuje náš člen – Slovenská technická univerzita v Bratislave pre Erasmus študentov ako súčasť aktivít projektu Making City Trenčín. Predseda predstavenstva Mgr. Igor Wzoš  odprezentuje pre študentov priestorového plánovania tému „Energetika v rámci Smart City“. Podujatie spoluorganizuje SSCC ako aktivitu projektu "Rast, Inovácie,  Sieťovanie  SSCC" (podporený z EÚ cez MH SR).  Pripojiť sa k workshopu môžete už od 14.30 hod prostredníctvom linku: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aP7G7YXyu847iezh-nRf-yKtlpW2bDFDPlyO9Jv_e9Uk1%40thread.tacv2/1647512086471?context=%7b%22Tid%22%3a%22dffdfdd4-77f5-445a-9dc0-1f5c6d259395%22%2c%22Oid%22%3a%227222e97b-26ff-4d92-90c3-f72eb0d907a4%22%7d...
Read More

Biznis cena FéliX

Združenie SSCC sa tento rok spolu so svojím partnerom, Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS), zapojilo do organizácie 2. ročníka biznis ceny FéliX. Hlavní organizátori - Slovenská sporiteľňa a SME Index prostredníctvom ceny FéliX udeľujú ocenenie za inšpiratívne príklady zo sveta biznisu, sociálneho podnikania či samospráv, ktoré prispievajú k prosperite, modernosti a spoločenskej zodpovednosti našej krajiny. SSCC sa v spolupráci so ZMOS zameriava na vyzdvihnutie činnosti inšpiratívnych samospráv, pre ktoré do súťaže v rámci kategórie Udržateľnosť v samospráve definoval hodnotiace…...
Read More

Spolupráca členov SSCC prináša úspechy na národnej úrovni

Trenčín získal titul ENVIROMESTO 2021 Člen nášho združenia, mesto Trenčín sa stalo celkovým víťazom 3. ročníka národnej súťaže Enviromesto 2021, ktorú vyhlasuje Ministerstvo životného prostredia SR. Toto prestížne ocenenie si podľa Enviroportálu mesto Trenčín zaslúžilo svojim komplexným prístupom k riešeniu problematiky životného prostredia. Trenčín presvedčil hodnotiacu komisiu aj v kategórii Prechod na zelené hospodárstvo, v rámci ktorej získal prvenstvo za to, že vďaka podrobnej analýze odpadov a smart riešeniam sú v meste prijímané efektívne opatrenia. Pozitívne bola hodnotená práca s…...
Read More

Slovensko-ukrajinská cezhraničná spolupráca- CBC4US

Partner SSCC - Združenie miest a obcí Slovenska pripravuje online workshop s názvom "Príklady dobrej praxe v odpadovom hospodárstve a energetickej efektívnosti na Slovensku a Ukrajine", na ktorom medzi prezentujúcimi vystúpi aj predseda predstavenstva SSCC Igor Wzoš. Na workshope odznejú témy zo Slovenska a Ukrajiny, ktoré budú obojstrannou inšpiráciou pre zástupcov miest a obcí, napríklad ako nakladať s odpadom, recyklovať odpad, zabezpečovať vykurovanie v samospráve energeticky-úsporným a inovatívnym spôsobom. Workshop realizovaný v rámci projektu "Slovensko-ukrajinská cezhraničná spolupráca- CBC4US" sa uskutoční…...
Read More

„Budúcnosť je v bezemisných zónach“

Predseda predstavenstva Igor Wzoš sa zúčastnil za SSCC verejnej odbornej diskusie s témou   "Vytváranie bezemisných inteligentných zón" na Štrbskom Plese 20.9.2021. Pozrite si reportáž: https://www.ta3.com/clanok/212513/zdruzenie-chce-na-slovensku-vytvarat-bezemisne-zony-a-motivovat-ludi-k-pouzivaniu-mhd?fbclid=IwAR3sTxZQpN3rgyK8ndfiZL-sp83UQaM-6QvT-aXh-y7Yx4N07VKVLatUj3I...
Read More

Záznam z konferencie Smart Cities Klubu

Slovensko na ceste k Smart Cities - Adaptácia na zmenu klímy v mestách, ktorá sa konala online 11.3.2021. Pokiaľ vás niečo zaujalo, alebo vám kvôli iným povinnostiam na chvíľu takpovediac utieklo, SCK ponúka možnosť pozrieť si celý záznam z konferencie. Odkazy na prezentácie partnerov konferencie pre vašu informáciu a ďalšie prípadné využitie nájdete na odkaze uvedenom nižšie. Všetky uvedené informácie budú k dispozícii do piatku 9.4.2021. https://mailchi.mp/e282aa6581db/happy-smart-cities-10886862?e=20cbf1eb31...
Read More

Plán obnovy – pre lepší život na Slovensku…

"Čo bude najväčšou výzvou plánu obnovy" - prečítajte si článok z  Forbes v rozhovore s Líviou Vašákovou a Štefanom Kiššom o tom, ako posunúť Slovensko a urobiť z neho modernú krajinu a super miesto na život.  https://www.forbes.sk/lepsi-zivot-na-slovensku-za-6-miliard-eur-z-unie-co-bude-najvacsou-vyzvou-planu-obnovy/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Forbes_Espresso_RETART_12_marca&utm_medium=email...
Read More