FM Camp 2024

Aj tento rok sa uskutoční dvojdňová odborná konferencia plná prípadových štúdií z praxe a trendov v oblasti Facility a Property Managementu - FM Camp 2024! V dňoch  23. - 24. mája. 2024 prednesie množstvo hosťujúcich rečníkov v priestoroch AquaCity Poprad prednášky v piatich tematických sekciách: - Prípadové štúdie a zaujímavé projekty - Inovácie v oblasti facility, property a energy managementu - IoT, BIM, AI - Energetický management a ESG - Nájomné bývanie - FM v štátnej a verejnej správe Hlavným rečníkom…...
Read More

Jesenná ITAPA – Posledná šanca získať 2 bezplatné vstupy

ITAPA Green  Spolu s naším partnerom Slovenským centrom digitálnych inovácií (SCDI) si Vás dovoľujeme pozvať na konferenciu ITAPA GREEN, ktorá sa uskutoční 23. novembra 2023 v Hoteli Crowne Plaza v Bratislave. Bezplatný vstup získate prostredníctvom registrácie na stránke: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNvabyKNiiVVsiI5IDGsZg3irlA5cEptFyMBwlGVBLwEyMQA/viewform Počet voľných vstupov je vzhľadom na kapacitu priestorov obmedzený na maximálne 100 osôb! Registrujte sa teraz. Pozvanie na konferenciu prijali: • Minister životného prostredia SR Tomáš Taraba. • predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví Andrej Juris. • Peter Chochol zo spoločnosti Sféra. •…...
Read More
, ,

Pilotné vzdelávanie Smart City špecialista

V dňoch 26. - 27. 10. 2023 sa v Starej Lesnej uskutoční pilotné vzdelávanie programu Smart City špecialista pre zástupcov členských samospráv nášho združenia. Dvojdňové odborné akreditované vzdelávanie v téme smart konceptov, ktoré zastrešujú a integrujú všetky oblasti rozvoja miest a regiónov a dotýkajú sa širokej škály subjektov, komunít a jednotlivcov, budú viesť skúsení odborní lektori - experti SSCC, ktorí si pripravili viacero odborných prezentácií,  praktických skúseností a sú pripravení pomôcť s riešeniami pre konkrétne problémy samospráv v rámci tohto…...
Read More

Využitie umelej inteligencie v mestách – Workshop pre samosprávy

7. výročná konferencia Slovak Smart City Cluster na konferencii METRO ON/AI Line 2023, AquaCity Poprad Témou tohtoročnej konferencie Metroonline 2023 bude umelá inteligencia (z angl. AI = artificial intelligence). Časť odborného programu sa tento rok presunie do Tech Hall, kde združenie SSCC v rámci 7. ročníka svojej výročnej konferencie pripravilo v spolupráci s Európskym centrom digitálnych informácií HOPERO odborný workshop pre zástupcov samosprávy, verejnej správy a všetkých záujemcov o problematiku umelej integligencie, príležitosti a riešenia,  ktoré prináša pre naše mestá…...
Read More

Energetické projekty v samosprávach v Kežmarku

Vo februári združenie SSCC zrealizovalo v spolupráci s členom združenia, Mestom Dubnica nad Váhom workshop s názvom Energetické projekty v samosprávach (report z podujatia si prečítate TU). V diskusii na tému energetiky sme sa rozhodli pokračovať aj na východe Slovenska, v meste Kežmarok, kde sa workshop uskutoční 24. marca 2023. Pozývame Vás informovať sa o energetických riešeniach vhodných pre samosprávy, o spôsoboch financovania energetických projektov, o súčasnej legislatíve ako aj o reálnych výsledkoch zavedenia energetických opatrení do praxe. Člen SSCC…...
Read More

Workshop Energetické projekty v samosprávach

Cieľom workshopu je informovať Vás o možnostiach realizácie energetických projektov vhodných pre samosprávy a o spôsoboch ich financovania z rôznych zdrojov. Workshop bude príležitosťou pre zdieľanie príkladov dobrej praxe medzi samosprávami a pre sieťovanie s odborníkmi, ktorí sa venujú téme energetiky. Link pre pripojenie k podujatiu online: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjhmODkyOGItODU5Ni00ZTVjLTkxNzEtYmE4OTY4OGNkMWE2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22510b8f10-eb84-4b3d-ad81-fddfc1686264%22%2c%22Oid%22%3a%22663dbaf3-ad68-4fd6-aef5-95345202f39b%22%7d    ...
Read More
,

WORKSHOP: Energetická efektívnosť II.

Partner SSCC - Združenie miest a obcí Slovenska pripravuje ďalší online workshop v rámci projektu Slovensko-ukrajinská cezhraničná spolupráca- CBC4US. Tak ako aj na februárovom podujatí, aj teraz na workshope vystúpi predseda predstavenstva SSCC Igor Wzoš a spolu s ďalšími expertmi SSCC budú diskutovať na témy ako napríklad alternatívne zdroje energie, energetická obnova budov, energetický manažment. Workshop sa uskutoční 14. decembra 2022 so začiatkom o 9:00 hod. prostredníctvom online platformy ZOOM. Počas podujatia bude zabezpečené tlmočenie UA-SK / SK-UA. Program nájdete…...
Read More
,

Hľadanie foriem a príležitostí pre slovensko-ukrajinskú spoluprácu

Slovak Smart City Cluster v spolupráci s Ukrajinsko-slovenskou biznis agentúrou (USBA) organizuje 23. novembra 2022 v priestoroch (f)ITcubator v Poprade workshop zameraný na hľadanie možností a príležitostí pre slovensko-ukrajinskú spoluprácu. Pozvanie k diskusii pri okrúhlom stole prijali slovenskí aj ukrajinskí hostia, odborníci v oblasti podnikanie, školstvo a zdravotníctvo. Viac informácií nájdete v programe podujatia....
Read More

Slovak Industry Vision Day 2022

Biznis fórum, ktoré prezradí vízie slovenského priemyslu Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) spolu s partnerom Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) organizujú podujatie Slovak Industry Vision Day, ktoré sa chce bližšie pozrieť na inovačný potenciál Slovenska. Účastníci sa budú môcť napojiť na nové trendy a získať príležitosti na nový biznis. Podujatie upozorní všetkých kľúčových hráčov významných pre priemysel, že smart technológie hýbu aj Slovenskom. Zároveň sa budú hľadať odpovede na to, ako vie slovenský priemysel spolupracovať s…...
Read More